M&G ziet kansen in Europese banken

De kwestie over de Europese banken verdeelt de beleggers. Ofwel laten ze de sector links liggen omdat ze van mening zijn dat die geen toekomst meer heeft, ofwel verwijzen ze naar de zwakke waarderingen als reden om bepaalde beleggingen aan te houden.

Florentdelorme
Florent Delorme
De vooruitzichten voor de omzetgroei van de Europese banken bieden inderdaad geen reden tot enthousiasme. Ten eerste zal de zwakke groei van de Europese economie niet zorgen voor heel veel meer kredietverstrekking Daarom heeft Christine Lagarde er bij herhaling om verzocht om de economie een gecoördineerde budgettaire impuls te geven. Ten tweede staat de hevige concurrentie tussen de banken een sterke groei van het omzetvolume en aanzienlijke tariefsverhogingen in de weg. Dit pleit voor een consolidatie op nationaal en vervolgens op Europees niveau zodra dit wettelijk mogelijk wordt. Ten derde maakt de lage rente het onmogelijk de intrestmarges te verhogen, iets wat nog wel een tijd zal duren omdat de lage rente als economische stimuleringsmaatregel wordt gebruikt. Tot slot drukken de steeds strengere wettelijke voorschriften over het eigen vermogen de winstgevendheid van de banken.

In afwachting van de ontwikkelingen rond deze punten, zien de banken zich gedwongen om in een omgeving te werken waarin de inkomsten minimaal toenemen. Dat laat ze dus alleen nog de mogelijkheid om in de kosten te snijden. Volgens de consensus zullen de grote Europese banken hun inkomsten in het volgende boekjaar zien toenemen met 0,81%, terwijl hun kosten met 1,42% zullen dalen.

Een sector waarvan het kortetermijnproject voornamelijk bestaat uit kostenbesparingen, is natuurlijk niet aantrekkelijk. Getuige de zwakke waarderingen en rendabiliteit (de gemiddelde koers/boekwaarde en het rendement op materieel vermogen bedragen respectievelijk 0,79 en 9,29% voor het lopende boekjaar). Maar het lijkt ons dat deze lage waardering niet helemaal terecht is gezien de mogelijke verbetering van de economische context. Waarschijnlijk wordt de Europese economie gestimuleerd, en zal de internationale handel opleven nu China en de Verenigde Staten een begin van een akkoord hebben bereikt. Daar kunnen we nog aan toevoegen dat de plannen voor kostenbesparing waarmee inmiddels een begin is gemaakt, de komende jaren hun vruchten zullen afwerpen. Ook het gebaar dat de ECB onlangs maakte met het vergoedingspercentage voor bankreserves is een positief teken. Er zijn fusies tussen banken mogelijk, zoals de directeur van Société Générale onlangs opperde. En voor wat betreft de regeldruk om het eigen vermogen te verhogen, is het onwaarschijnlijk dat deze zal toenemen na de invoering van de Basel III-regels. Bovendien hebben de banken zich al terdege voorbereid op de extra eisen die eraan komen. De bankensector zou de komende maanden dus weer wat kleur op de wangen moeten krijgen en mag dan ook niet worden afgeschreven.

Bron van de cijfers: Bloomberg BI Large Cap European Banks Top Competitive Peers, 8 januari 2020