Waarde komt terug!

De wind op de financiële markten is aan het draaien. Waardeaandelen, die in het afgelopen decennium vaak gemeden werden, zouden in de nabije toekomst weer succes kunnen hebben, zegt Olgerd Eichler, Lead Portfolio Manager van het MainFirst Top European Ideas Fund en het MainFirst Germany Fund.

Olgereichler
Olger Eichler
Volgens Eichler bieden waardeaandelen de kans op een aantrekkelijk rendement tegen een beperkt risico. Vooral ondergewaardeerde maar winstgevende bedrijven met een bewezen businessmodel zijn interessant. Anderzijds overwaardeert de markt momenteel de groeiaandelen.

Volgens Eichler pleiten verschillende factoren voor een verschuiving van groei- naar waardeaandelen. Een daarvan is de geopolitieke factor. Het gedeeltelijke akkoord in de handelsoorlog tussen de VS en China, evenals de grotere duidelijkheid rond een ordelijke brexit, ondersteunen de ommezwaai van de markt ten gunste van zeer aantrekkelijk geprijsde waardeaandelen. De angst voor een recessie en de alomtegenwoordige politieke onzekerheid in 2019 zijn afgenomen. De rente is aan het uitbodemen.

Reken daarbij de solide fundamentals van waardeaandelen. "In de afgelopen jaren kregen groeiaandelen duidelijk de aandacht van beleggers. In sommige gevallen behaalden ze exorbitante winsten. Maar over het algemeen zorgden de sterk door het momentum gedreven markten voor aanzienlijke waarderingsfouten en (fundamenteel) onbegrijpelijke waarderingsverschillen. De premies die voor groeiaandelen betaald worden, zijn veel te hoog in vergelijking met die van waardeaandelen," zegt Eichler.

De beleggers moeten zich nu meer en meer afvragen of waarderingen voor groeiaandelen gerechtvaardigd zijn, of de hoge verwachtingen nog wel rationeel zijn in verhouding tot de respectievelijke aandelenkoers en of er geen aantrekkelijkere beleggingscategorieën zijn voor de toekomst. Want zelfs in een omgeving met zo'n lage rente mogen de waarderingsaspecten niet volledig worden genegeerd. "Maar al te vaak prijst de markt waardevolle aandelen te laag in. Dit is een weerspiegeling van de negatieve kijk op de mogelijke evolutie van de onderneming. De fase waarin de beurskoers van een aandeel sterk afwijkt van de eigenlijke waarde, biedt een ideale instapmogelijkheid", legt Eichler uit.

Daarom is het volgens de expert de moeite waard om nog eens selectief te kijken naar de categorie van waardeaandelen. "Niet alles wat er goedkoop uitziet, is voordelig. Er is eerst een diepgaande bedrijfsanalyse nodig", zegt Eichler.

Er zijn nog steeds veelbelovende beleggingsmogelijkheden in uitmuntende bedrijven, met name in het Duitse small en mid-cap segment. Veel te vaak laten marktpartijen zich door tijdelijke ontwikkelingen leiden, terwijl ze het langetermijnperspectief uit het oog verliezen. Dankzij goede posities in nichemarkten, vaak grotendeels onafhankelijk van de macro-economische omgeving, kunnen deze veelbelovende bedrijven meestal een duurzame en tegelijkertijd winstgevende groei realiseren. Factoren als de kwaliteit van het management, aantrekkelijke dividendrendementen en een stevig eigen vermogen spreken voor zich. Volgens Eichler moeten beleggers zich daarom altijd focussen op aandelen met het hoogste potentiële rendement en een beperkt risico. "Deze interessante combinatie vinden we momenteel meer dan ooit bij veel goede waardeaandelen!"