Pimco: Risicovolle bedrijfskredietmarkt VS kan volgende neergang inluiden

De risicovollere segmenten van de bedrijfskredietmarkt in de VS kunnen voor een volgende economische neergang zorgen, stelt Joachim Fels, Global Economic Advisor bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco in zijn analyse ‘Corporate Credit, Housing, and the Next Recession’.

De vorige recessie in 2008 had zijn oorsprong in wanbetalingen op risicovolle hypothecaire leningen in combinatie met een opgeblazen woningsector. Opmerkelijk genoeg is de huidige Amerikaanse woningmarkt een sterke factor in de Amerikaanse economie, stelt Fels.

Hij onderzocht met de specialisten van Pimco uit welke hoek een eventuele recessie in 2020 vandaan zou kunnen komen. Het team zoomde in op kwetsbaarheden in de riskantere segmenten van de zakelijke kredietmarkt en concludeerde dat die een groeivertraging zouden kunnen verergeren en tot een recessie zou kunnen leiden.

De risicovollere segmenten van de bedrijfskredietmarkt zijn gevoeliger als gevolg van een toename van niet-bankleningen aan kleine en middelgrote bedrijven in 2017 en 2018 in de VS. Deze bedrijven profiteerden van een sterke wereldwijde groei en Amerikaanse begrotingsmaatregelen en zorgden voor een versnelling van de banengroei in de particuliere sector. Toen de groei van het bbp in 2019 echter vertraagde van 3% naar 2%, stopte de kredietverlening aan particulieren en bovendien hebben de banken de normen voor commerciële en industriële leningen aangescherpt.

Volgens data van de Federal Reserve is de markt voor private credit ongeveer 2000 miljard dollar groot, ongeveer 9% van het Amerikaanse bbp. “Een vertraging in de motor van kredietgroei lijkt in de context van een robuuste arbeidsmarkt en gezonde consumenten beheersbaar”, schrijft Fels. Maar, benadrukt hij eveneens, “als de groei in 2020 verder vertraagt in plaats van aantrekt in de loop van het jaar, zoals ons basisscenario schetst, lijken de risicovollere segmenten van de kredietmarkt kwetsbaar.”

Fels ziet dat private credit, hefboonleningen en high yield-obligaties zich hebben geconcentreerd in bedrijven die zeer cyclisch zijn en bovendien een risicovoller kredietprofiel hebben. Daarbij creëert regelgeving na de crisis, ondanks solide bankposities, prikkels voor banken om krediet te beperken bij een neergang. “De speculatieve kredietverlening beslaat momenteel ongeveer 35% van het bbp”, schetst Fels. “Enige vorm van stress in deze sectoren is meer dan voldoende om bij te dragen aan een recessie.”