ABN AMRO MeesPierson neemt meer risico in aandelen- en obligatieportefeuille

ABN AMRO MeesPierson heeft besloten iets meer risico te nemen in de samenstelling van de aandelen- en obligatieportefeuille. De private bank van ABN AMRO heeft een wat sterkere voorkeur voor aandelen gekregen, waarbij de weging is verhoogd van neutraal naar licht positief. Daarnaast is ABN AMRO MeesPierson iets terughoudender geworden over Europese staatsleningen van hoge kwaliteit en met een lage rente. De opbrengst van de verkoop van deze obligaties belegt de bank in hoogwaardige eurobedrijfsobligaties en EMD (schuld uit de opkomende landen). In het algemeen blijft ABN AMRO MeesPierson terughoudend ten opzichte van obligaties.

De private bank constateert dat er kortgeleden een lichte correctie op de aandelenmarkten plaatsvond. ABN AMRO MeesPierson noemt de uitbraak van het coronavirus daarvan als voornaamste oorzaak. De bank vindt die correctie niet verrassend, evenmin als het snelle herstel van de markten dat daarop volgde. Volgens ABN AMRO MeesPierson wijst dit op de veerkracht van de aandelenmarkten.

Opvangen

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson: “Een drijfveer achter deze veerkracht is onder andere de lage rente – waardoor beleggers op zoek zijn naar alternatieven voor de zeer laag (of zelfs negatief) renderende obligaties. Ook de blijvend soepele opstelling van centrale banken betekent een steun in de rug voor aandelenmarkten. Dat de markt na eerdere gebeurtenissen zoals het conflict tussen Iran en Amerika en nu de uitbraak van het coronavirus, zo snel opveerde is voor ons het bewijs dat de onderliggende krachten van de aandelenmarkten sterk genoeg zijn om kortstondige, ongunstige ontwikkelingen op te vangen.”

China geraaktHet coronavirus raakt de Chinese economie, maar ABN AMRO MeesPierson ziet dat Chinese beleidsmakers stimuleringsmaatregelen uitbreiden door bijvoorbeeld het banksysteem van voldoende geld te voorzien. De licht positievere visie op aandelen leidt dan ook niet tot wijzigingen in de regio- en sectorpositionering. In de obligatieportefeuille gaat de voorkeur nog steeds uit naar hoogwaardige eurobedrijfsobligaties (investment-grade). Een hogere rente (en ook hoger risico) is te vinden in EMD. Staatsobligaties uit die markten lopen bijvoorbeeld geen belangrijk risico op wanbetaling, aangezien er geen sprake is van enorme tekorten op de begroting of de lopende rekening. Binnen Europese staatsobligaties blijft de voorkeur uitgaan naar obligaties uit de periferie, zoals Spanje.