Ethenea: het Coronavirus zal een beperkte economische impact hebben

Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea, raakt niet in paniek en vertrouwt op de flexibiliteit van de portefeuilles en de actieve beheersaanpak.

Michael blumke
Michael Blümke
Hoewel het coronavirus en de daarmee gepaard gaande ziekten en sterfgevallen in de eerste plaats menselijke drama's zijn, is het toch noodzakelijk om de impact ervan op zowel de wereldeconomie als de kapitaalmarkten te evalueren. Ondanks de paniek in de media is het belangrijk om weten dat de omvang van de uitbraak bij lange na niet in de buurt komt van de normale jaarlijkse griepepidemieën. Dit wil niet zeggen dat het effect te verwaarlozen is. Met name omdat de getroffen voorzorgsmaatregelen gevolgen hebben voor zowel de mondiale toeleveringsketens als de vraag. “Maar dit zijn allemaal tijdelijke effecten,” zegt Michael Blümke. “Als het virus onder controle is, zouden ze weer tot hun normale niveau moeten terugkeren. Hoewel het vraagtekort niet noodzakelijkerwijs zal worden gecompenseerd, zullen de verliezen uiteindelijk slechts eenmalig zijn. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de economische gevolgen beperkt zullen zijn en geen schade op langere termijn zullen veroorzaken.”

Na de korte periode van onzekerheid eind januari gaan de wereldwijde kapitaalmarkten duidelijk uit van een dergelijk scenario. “Dit betekent echter niet dat we ons niet hoeven voor te bereiden op een alternatief en mogelijk ernstiger scenario,” zegt Michael Blümke. “Maar omdat we een minimale directe blootstelling hebben aan de zwaarst getroffen Aziatische regio, is deze taak duidelijk gemakkelijker te realiseren. Als de epidemie escaleert, zullen de gevolgen niet tot de Chinese effecten beperkt blijven. Daarom is de inherente diversificatie van onze portefeuilles een belangrijk initieel beschermingsmechanisme. Mocht de situatie verslechteren, dan is onze volgende stap het geleidelijk verminderen van de getroffen risicovolle activa, met name aandelen. Maar tot dan vermijden we paniekzaaierij en vertrouwen we op onze flexibiliteit en onze actieve beheersaanpak.”