Amundi: Coronarecessie zal mild zijn, energiesector VS hard getroffen

Een recessie, veroorzaakt door de economische gevolgen van de coronacrisis, zal slechts mild zijn. Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi verwacht dat de dreiging van het virus de komende maanden zal afnemen, waardoor een recessie ‘oppervlakkig’ zal zijn.

Een stijging van herfinancieringen en dalende gasprijzen zijn factoren die het risico op een recessie in de VS verminderen.

Dalende olie- en gasprijzen hebben een tweeledig effect. Enerzijds worden de gas- en oliesector in de VS hard geraakt. De gevolgen van het coronavirus wegen immers zwaar op de olievraag. Mislukte onderhandelingen tussen olieproducerende landen leidden tot een productiestijging, waardoor olieprijzen met meer dan 25% daalden. ‘Als de olieprijzen op dit niveau blijven, is een het negatieve effect een energierecessie’, schrijft Amundi. Anderzijds verlichten lagere olieprijzen de pijn bij de zwaar getroffen luchtvaartsector en autofabrikanten.

Amundi onderstreept dat met name de Amerikaanse arbeidsmarkt en creditmarkten kwetsbaar zijn als een energierecessie zich voordoet. Investeringen in de energiesector daalden tijdens de vorige recessie in 2015/2016 met 25%. Economen voorspellen dat ongeveer 110.000 banen in de sector verloren kunnen gaan. De fixed income-markt kent de komende maanden nog wel enige volatiliteit, stelt de vermogensbeheerder, maar verwacht dat alsnog herstel optreedt. ‘Creditspreads zijn aanzienlijk gestegen en de Amerikaanse vastrentende waarden worden verhandeld tegen hoge kortingen. Hoewel spreads nog wel wat zullen stijgen, is er ongetwijfeld gelegenheid voor winst als de onrust afneemt.’

Aandelenmarkten gaan volgens Amundi nog wel enige tijd gebukt onder volatiliteit. Ten eerste heeft de reactie op het virus een wereldwijde impact op de vraag, aangezien mensen reisplannen, vergaderingen en evenementen annuleren en overheden het verkeer tussen en binnen landen beperken. Hierdoor vertraagt de wereldwijde economische groei.

Ten tweede zal een tragere economische groei het voor bedrijven moeilijker maken om hun toch al hoge schulden af te lossen. Het percentage van de bedrijfsschuld met BBB-rating het afgelopen decennium verdubbeld tot meer dan 50%.

Tenslotte is een hogere kans dat een volgende Amerikaanse president een Democraat is. Uit enquêtegegevens blijkt dat de kracht van de economie de grootste factor is die het stemgedrag beïnvloedt. Een democratische president zou waarschijnlijk proberen de belastingen en regelgeving te verhogen. Beide hebben een negatieve invloed op bedrijfswinsten en aandelenkoersen.