Top-economen van Invesco over passende beleidsmaatregelen omtrent corona virus

Invesco’s top-experts Kristina Hooper, Arnab Das en Paul Jackson maken zich zorgen over de wereldwijde gevolgen van het coronavirus. Ze schetsen een aantal passende beleidsmaatregelen.

Overheden zouden economische activiteiten moeten beperken om zo het coronavirus in te dammen. De draconische maatregelen van China bleken een effectieve manier om het virus in te sluiten. Toch is dit voor Westerse democratische landen een stuk minder eenvoudig, aangezien in het Westen vrijheden hoog in het vaandel staan. Toch kopiëren steeds meer overheden binnen de EU en de VS de effectieve Chinese methodes door niet-essentiële economische activiteiten te staken. Hiermee is de overheid in staat om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te rekken en zo te voorkomen dat de zorg overbelast raakt. De experts van Invesco maken zich zorgen om een meer langdurige recessie en een geleidelijk herstel van de markten. “De paroxismen op de wereldwijde financiële markten kunnen resulteren in een algehele opvatting van de markt dat noch de draconische strategie van China, noch de effectieve test- en behandelingsaanpak van Zuid-Korea haalbaar zijn in het Westen”, aldus Kristina Hooper.

Centrale banken moeten er alles aan doen er om te zorgen voor stabiliteit en liquiditeit op de financiële markten. “We hebben momenten gezien dat markten niet functioneerden, met verminderde marktliquiditeit, maar ook met onverwachte bewegingen, zoals atypische dalingen in zowel Amerikaanse staatspapier als risicovolle activa zoals aandelen. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en andere centrale banken hebben volkomen gelijk dat ze aan de extreme vraag naar cash voldoen”. Hooper verwacht dat dergelijke beleidsmaatregelen de stabiliteit van het financiële systeem kunnen ondersteunen, een essentiële vereiste voor de rest van de beleidsreactie en voor eventueel herstel.

Begrotingsbeleid moet gericht zijn op het beperken van de economische schade. Overheden moeten op de korte termijn het vertrouwen en stabiliteit op de markt terugbrengen. Dit kan onder andere door bedrijven en huishoudens financieel tegemoet te komen, zodat zij meer tijd hebben om te herstellen.

Kort gezegd: de markten willen zien dat beleidsmakers ingrijpen en ondersteuning bieden wanneer de beurzen dalen. Men verwacht goed functionerende overheden, onafhankelijke centrale banken en wereldwijd samenwerkende beleidsmakers. “Wij geloven dat dit een vertrouwenscrisis kan voorkomen en dat hiermee economieën en kapitaalmarkten wereldwijd de gevolgen van deze pandemie te boven kunnen komen”, besluit Hooper.