Fidelity International: Waarom de coronacrisis meer lijkt op 1918 dan op 2008

Vergeet de financiële crisis van 2008: de coronacrisis heeft meer weg van de grieppandemie van 1918. De overeenkomsten geven een idee welke effecten de huidige pandemie kan hebben op de wereldeconomie, legt Aditya Khowala, portfoliomanager bij Fidelity International, uit.

Financiële crisis was een balansrecessie

Hoe erg deze crisis ook is, ze is niet hetzelfde als de financiële crisis van 2008. Dat was een balansrecessie die werd veroorzaakt door de instortende huizenprijzen en wantrouwen in de banken. Grote dalingen van de woningprijzen of flinke kredietschaarste kunnen structurele economische vertragingen veroorzaken, omdat woningen het grootste deel van het consumentenvermogen vormen. In de recente Amerikaanse geschiedenis heeft de woningmarkt slechts twee keer zulke problemen gekend, in 1929 en in 2008/2009. Beide keren leidden tot aanzienlijke en langdurige economische vertragingen en bij beide duurde het lang voordat de economie zich herstelde. Deze keer zijn de sectoren reizen, toerisme en detailhandel het meest kwetsbaar, en wanneer eerdere trends standhouden kan de algehele hersteltijd korter zijn.

Coronacrisis is vergelijkbaar met de Spaanse griep van 1918

In plaats van 12 jaar terug te kijken, zouden we oog moeten hebben voor de gebeurtenissen van 102 jaar geleden. De Covid-19-crash volgt immers niet op een structurele crisis maar op een specifieke calamiteit die vergelijkbaar is met de Spaanse griep in 1918 en 1919. De recessie duurde toen slechts zeven maanden, ook al was de tweede golf van infecties in de herfst van 1918 dodelijker dan de eerste.

Tijdens de pandemie van 1918-1919 stierf 5 procent van de wereldbevolking en raakte een derde besmet. We bevinden ons nu al in de tweede maand van de wereldwijde coronacrisis. Bovendien is onze gezondheidszorg beter georganiseerd dan in 1918. Sinds begin maart zijn de Chinese cijfers elke week verbeterd en is het land op verschillende gebieden bijna weer in normale doen. Dat neemt niet weg dat moet worden afgewacht hoe het virus evolueert en hoe snel het wordt ingedamd. Toch is het nuttig om de omvang van op gebeurtenissen gebaseerde crises in het verleden af ​​te wegen tegen structurele en cyclische crises, vooral omdat de nieuwe casusgegevens van China sinds begin maart elke week zijn verbeterd en het land op verschillende gebieden bijna is genormaliseerd.

Herstel bearmarkten

Bearmarketrecovery

Het duurt volgens de World Travel and Tourism Council gemiddeld 19,4 maanden voordat de sector herstelt van epidemieën. Dat is langer dan de 11,5 maanden die nodig zijn na een terroristische aanslag. Luchtvaartmaatschappijen, cruiseschepen, hotels, restaurants en aanverwante sectoren in hun toeleveringsketens krijgen het de komende weken en maanden moeilijk. Het zal in ieder geval tot de volgende zomer duren voordat het weer is genormaliseerd.

De detailhandel, vooral de fysieke winkels, zal het verder afleggen tegen online shops, aangezien de bezoekersaantallen de komende twee kwartalen sterk zullen dalen. De sector worstelt al een tijdje en door het afnemende consumentenvertrouwen en toename van kredietstress waardoor een aantal bedrijven het waarschijnlijk niet meer zal kunnen bolwerken.

Geen herhaling van 2008

Ook de financiële sector heeft een grote klap gekregen. Banken handelen ver onder de tastbare boekwaarde, met dividendrendementen die veel hoger zijn dan de yields op Amerikaanse staatsobligaties. Beleggers herhalen hun zetten uit de tijd van de financiële crisis. Ze verkopen hun aandelen omdat ze denken dat banken het opnieuw heel moeilijk krijgen.

Ik denk echter dat de Amerikaanse banken veerkrachtiger zijn dan in 2008, met veel betere risicocontroles en aanzienlijk meer kapitaal. Het grootste deel van het kredietrisico ligt nu bij niet-bancaire financiële bedrijven zoals private equity, durfkapitaal, hedgefondsen en verzekeringsmaatschappijen. Zij zullen de grootste verliezen lijden, terwijl ik verwacht dat de banken hier op dezelfde manier doorkomen als bij het klappen van de techbubbel in 2001/02.

Industriële bedrijven waren al aan het herstellen van een economische vertraging en hebben dit al eerder meegemaakt. Nu China begint terug te komen en de voorraden zijn opgemaakt, verwacht ik dat de industriële sector de komende zes maanden sneller zal herstellen dan de consumentensectoren. Bovendien zien de risicogewogen rendementen voor aandelen er op middellange termijn gunstiger uit dan voor Amerikaanse obligaties.

Hoewel 2008 nog vers in het geheugen zit, zal deze beursschok anders uitpakken, met toerisme in plaats van banken in het epicentrum.