Pictet verwacht milde beermarkt

Door Luca Paolini, Hoofd Strategie, Pictet Asset Management

Het coronavirus veroorzaakt schokgolven in de economie en de financiële markten. De omvang van de impact ervan is nog niet duidelijk, maar de geschiedenis heeft ons enkele lessen te leren.

De effecten van het coronavirus zijn verstrekkend. In tegenstelling tot andere economische schokken zal de impact deze keer op twee fronten voelbaar zijn. De vraag zal worden beïnvloed omdat mensen hun reisplannen zullen annuleren, thuis blijven en minder zullen verdienen. Het aanbod van producten en diensten zal ook worden beïnvloed, aangezien fabrieken worden gesloten en de toeleveringsketens worden verstoord.

Dit, in combinatie met de onzekerheid over de omvang van de epidemie, duwt investeerders naar onbekend terrein. Wij zijn echter van mening dat de afgelopen perioden nuttige inzichten kunnen bieden in wat de toekomst kan brengen. Onze historische analyse - een overzicht van alle bearish periodes die de S&P sinds 1950 heeft meegemaakt - suggereert dat de kloof tussen het hoge en het lage niveau van de aandelen ongeveer 20% zal bedragen. Met andere woorden, we hebben het over een ondergemiddelde daling.

Onze studie richt zich op de economische en financiële situatie die bestond vlak voor het ontstaan van elke berenmarkt in de afgelopen 60 jaar. Het doel is om te bepalen of er een verband bestaat tussen de waardering van het eigen vermogen, de output gap, het niveau van de schuld en de rente en de omvang van de daaruit voortvloeiende correctie. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in de grafiek.

Geschiedenis van de afnames

S&P Index daling (%) ten opzichte van Pictet Asset Management's Fundamentele en Technische Factor Model (gemiddelde Z-score bij de start van de berenmarkt)

Berenmarkten

De indicator voor 2020 is een modelmatige prognose. De Z-score is het gemiddelde van de Z-scores voor de output gap, credit gap, credit spread, waardering en technische factoren aan het begin van de berenmarkt. Voor meer informatie over elk van de factoren wordt verwezen naar de voetnoten. Bron: Pictet Asset Management, Refinitiv, U.S. Congressional Budget Office, BIS, Federal Reserve, Robert Shiller. Gegevens voor de periode van 01.01.1950 tot 03.03.2020.

Een eenvoudig regressiemodel dat op deze factoren wordt toegepast, suggereert dat de volgende berenmarkt waarschijnlijk mild zal zijn: de totale daling van de S&P 500 zal ongeveer 20% bedragen, vergeleken met een gemiddelde daling van 30% ten opzichte van de vorige 13 afleveringen. Dit zou de S&P index terugbrengen tot 2.700 punten.

Hetzelfde model suggereert ook dat de volgende recessie in de Verenigde Staten relatief goedaardig zou kunnen zijn: het reële bruto binnenlands product zou op jaarbasis met ongeveer 1,2% dalen. Dit zou dan vergelijkbaar zijn met de situatie die in 1990 werd waargenomen, en zou ongeveer een derde van de vertraging tijdens de wereldwijde financiële crisis verklaren.

Er zij op gewezen dat geen van de berenmarkten in de 70 jaar van onze analyseperiode door een pandemie werd veroorzaakt. Immers, berenmarkten komen en gaan en zijn niet hetzelfde. Toch kan in perioden van marktvolatiliteit een beetje achteraf gezien geen kwaad.

1] Output gap op basis van het reële BBP van de VS als percentage van zijn potentieel, zoals geschat door het Amerikaanse Congresbureau voor de begroting. Kredietverschil uitgedrukt als de procentuele afwijking van de ontwikkeling van de niet-financiële particuliere schuld als percentage van het bbp. Spreiding op basis van de effectieve rente van de federale fondsen minus de natuurlijke rente, zoals geschat door de Fed (Laubach-Williams Companies). De waardering is gebaseerd op het voor de Shiller-cyclus gecorrigeerde winstrendement voor de S&P minus het rendement op 10-jaars Amerikaanse obligaties. Technische elementen gebaseerd op de prijs/trend ratio van de S&P index, berekend als de afwijking van de Hodrick-Prescott filter.