Covid-19: Nieuw rapport van Euler Hermes over de macro-economsiche gevolgen (met cijfers over België)

Euler Hermes over de macro-economische gevolgen van het Coronavirus.

  • De Covid-19-epidemie heeft regeringen over de hele wereld gedwongen op de 'pauze'-knop te drukken voor minstens drie manden – een situatie die zijn weerga niet kent. Het doel: de verspreiding van het Coronavirus vertragen.
  • Beleidsmakers hebben in uitzonderlijke tijden buitengewone maatregelen genomen om de recessiecurve af te vlakken. Het centrale scenario van de economen van Euler Hermes (Allianz) voorspelt een sterke wereldwijde recessie in de eerste helft van 2020 in de overgrote meerderheid van de ontwikkelde en opkomende economieën, gevolgd door een U-vormig herstel.
  • De groei van het bbp in de landen van de Eurozone zal in 2020 negatief zijn: Euler Hermes voorspelt -1,8%, vergeleken met +1,2% in 2019. Voor België voorspellen onze economen nu een negatieve bbp-groei van -1,2% in 2020. Met name het tweede kwartaal van het jaar zal gekenmerkt worden door een aanzienlijke negatieve groei van -2,7%.
  • Voor de kapitaalmarkten zal de situatie eerst nog verslechteren voordat ze verbetert. De markten beoordelen de stroom van negatief nieuws die gepaard gaat met de inperkingsmaatregelen die van invloed zijn op 3/4 van het mondiale bbp niet uitreikend. Euler Hermes voorspelt dat de volatiliteit de aandelenmarkten op korte termijn nog eens 10-20% zal doen dalen.
  • Onze economen voorspellen dat het aantal faillissementen in 2020 wereldwijd zal toenemen met 13%. Voor België voorspelt Euler Hermes een stijging van het aantal faillissementen met 8% ten opzichte van het recordniveau van 2.019. De volgende sectoren lopen in België een bijzonder risico: de bouw, de dienstensector, de voedselverwerkende industrie, retail en transport.
  • Onze economen hebben ook een alternatief scenario opgesteld gebaseerd op een langdurige economische en financiële crisis (L-vormig) als gevolg van een gezondheidscrisis van 12 tot 18 maanden (met mogelijke her-infectie). In dit scenario voorspelt Euler Hermes een stevige recessie in 2020 met een negatieve bbp-groei van -6% in de eurozone.
  • Te vroeg om lessen te trekken? Volgens Euler Hermes zal de Covid-19-crisis onze visie op de wereld zeker veranderen, onder andere wat betreft de volgende onderwerpen: investeringen in gezondheid en de definitie van inclusief kapitalisme; soft power van China; globalisering; de strijd tegen de klimaatverandering (een andere exponentiële, probabilistische en collectieve uitdaging die ons te wachten staat) en misschien ook de manier waarop we sparen voor de onvoorziene gebeurtenissen die het leven voor ons in petto heeft.