Overzicht corona-investmentnieuws: Gevolgen crisis en steun voor inflatie, hypotheken en markten

Hier vindt u een korte update in verband met de corona-toestanden:

Ondanks het afgeknepen aanbod en de omvang van stimuleringsmaatregelen ziet AXA Group de inflatie laag blijven, ook als de vraag weer aantrekt. Dit schrijft Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group, in een economische beschouwing. Hierin kijkt hij naar de invloed op het consumentenprijspeil van de coronacrisis en de daaropvolgende beleidsmaatregelen. ‘Volgens ons kan de huidige aanbodschok gezien worden als enorme onderbezetting van het productieapparaat, terwijl de capaciteit grotendeels intact is’, aldus Moëc. ‘Het lijkt erop dat er daarom neerwaartse druk op de inflatie blijft staan als de vraag weer normaliseert.’

Daniel Hyman, hoofd Agency MBS Portfoliomanagement en Ryan Murphy, fixed incomestrateeg, beide verbonden aan ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco, constateren dat de markt voor hypotheekobligaties (agency mortgage backed securities, MBS) thans een van de meest aantrekkelijke beleggingscategorieën binnen vastrentende waarden vormt. ‘De categorie profiteert van directe Fed-interventie en de hoogste hypotheekrentes in negen maanden, hetgeen het risico op vervroegde aflossing zou moeten verminderen.’

Mark Kiesel, CIO Global Credit bij Pimco, ziet dat centrale banken wereldwijd steun verlenen aan bedrijven die hard geraakt worden door de economische impact van de coronacrisis. Sectoren die steun nodig hebben zijn het toerisme en de luchtvaart. Andere sectoren staan er sterker voor. “Vanuit een creditperspectief hebben kredietwaardige bedrijven een sterke balans en zijn derhalve goed voorbereid op deze crisis. Veel bedrijven zoals de telecomsector, de industrie voor communicatiemasten, de kabel-industrie, nutsbedrijven en supermarkten zijn bijvoorbeeld goed gepositioneerd om de huidige crisis aan te kunnen. Veel van deze bedrijven zijn gefocust op liquiditeit, maar nemen proactief stappen.”

Paul Brain, hoofd fixed income bij Newton Investment Management, onderdeel van BNY Mellon Investment Management, uit zijn zorgen over de bedrijfsobligatiemarkt. “In lijn met de ineenstorting van de aandelenmarkt zijn de markten voor bedrijfsobligaties sterk gedaald en is de liquiditeit verdampt. Ondanks een potentiële opleving van aandelenkoersen blijven we bezorgd over de high yieldmarkt, aangezien deze bestaat uit kleine bedrijven die hoge schulden met zich meedragen en daarom kwetsbaar zijn voor tekorten aan kasstromen. Uiteindelijk zijn lagere oliekosten zeer gunstig voor economieën die olie importeren en de wereldeconomie. Dit is iets dat de markten tot nu toe zijn vergeten.”

Het Global Market Strategy Office van Invesco, onder leiding van Paul Jackson, kiest in de defensieve portefeuille voor overwogen posities in cash en goud. Voor de cyclische portefeuille is de belegger overwogen in grondstoffen en vastgoed. “Investment grade bedrijfsobligaties zijn de enige constante asset class in elk door ons geschetst scenario en dus ook in ons asset allocatie model. Geografisch gezien geven we de voorkeur aan beleggingen in het VK, Japan en opkomende landen. Daarnaast is in olie, het Britse Pond en vastgoedbeleggingen (REITS) een hoop slecht nieuws al ingeprijsd”, stelt Paul Jackson.