BlackRock verwacht herstel economische activiteit met beperkte blijvende schade

Door de verkoopgolf van aandelen en de vlucht naar obligaties die de coronacrisis heeft veroorzaakt, zijn binnen portefeuilles van veel beleggers de verdelingen van aandelen tegenover obligaties de afgelopen weken waarschijnlijk sterk gaan afwijken van de benchmarks. In het wekelijkse marktcommentaar stellen de experts van het BlackRock Investment Institute dat die verhoudingen weer in balans moeten worden gebracht, maar dat de beste timing daarvan voor elke belegger anders kan zijn.

“Terwijl we wachten op tekenen dat de piek van coronabesmettingen voorbij is, en overheden intussen met maatregelen komen die de economie en de markten stabiliseren, zou het verstandig kunnen zijn om alvast tegen de marktbewegingen in te leunen om de portefeuille te herbalanceren”, denkt het BlackRock Investment Institute.

De experts verwachten dat de economische activiteit vrijwel tot stilstand komt, wat in het tweede kwartaal tot scherpe krimp leidt, waarna de activiteit met beperkte permanente schade weer terugkeert. Dat vergt weliswaar enorme maatregelen van overheden, maar die beginnen ook daadwerkelijk plaats te vinden. "We denken dat de marktvolatiliteit de aandacht afleidt van de omvang van de stimulerende maatregelen - en er is meer op komst."