Noodsituaties

Door Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het beheer, DNCA Investments

Igordemaack
Igor de Maack

De wereld verkeert in een sanitaire, economische en financiële noodsituatie. Ze vertrok vanuit China in december vorig jaar, maar niemand kan voorspellen wanneer deze ongeziene crisis bezworen zal zijn. De prijs voor het herstellen van deze economische stilstand gedurende het eerste semester van 2020 zal zwaar vallen. Het domino-effect van de schokken op de financiële markten maakt deze crisis vergelijkbaar met de impact naar aanleiding van het faillissement van Lehman Brothers in 2008 (behalve dat we er nu een gezondheidscrisis aan toe moeten voegen). Het is afwachten hoe groot de economische schade zal zijn. Die zou van dezelfde grootteorde kunnen zijn, maar over een kortere periode. Bepaalde economen becijferden dat het Chinese bbp er tijdens het eerste kwartaal met 6 % op achteruitgegaan is.

De grootste gezondheidsspecialisten en de politieke autoriteiten trachten het einde van de curve van nieuwe besmettingen en overlijdens te voorspellen. Het is op die gegevens dat de markten zich lijken te concentreren, meer dan op de aankondigingen van steunplannen en tussenkomsten van de centrale banken. De meest recente aankondiging, die van de ECB over haar Pandemic Emergency Purchasing Program (PEPP), wist vooral de communicatiefouten van haar raad van gouverneurs te corrigeren. Toegegeven, de reacties van de regeringen en de monetaire instellingen lijken a priori in proportie. De obligatiemarkt en de kredietmarkt van de eurozone reageerden aan het einde van de week vrij positief. De drastische renteverlagingen door de Fed en de BOE in combinatie met liquiditeitsinjecties om de economieën te financieren, zijn heilzaam. Maar zal dat volstaan? Wordt het virus ingedamd, zoals zou blijken uit enkele “positieve” statistieken uit China? Zal de wereld er morgen hetzelfde uitzien, al is het misschien voorbarig om daaraan te denken? Er zullen triviale vragen worden gesteld over de staat van de ziekenhuissystemen, over de sanitaire normen, het leven in gemeenschap, de organisatie van de productieketen en de investeringsprioriteiten. Verwacht wordt dat de belastingdruk groter zal worden om de begrotingstekorten en aangegroeide staatsschulden weg te werken.

Niemand was voorbereid op deze pandemie. Pandemieën maken nochtans deel uit van de geschiedenis van de mensheid, zelfs recent (de Aziatische crisis in 1957 en Hongkonggriep in 1968). De Hongkonggriep dient vandaag zelfs als voorbeeld om pandemieën te modelleren.

Vandaag moeten portefeuillebeheerders vooral aandacht hebben voor de liquiditeit van hun portefeuilles en hun posities. Als we deze beursterugval vergelijken met die van 1987, dan zou er tijdens de tweede jaarhelft een opvering kunnen volgen, maar het zal ongetwijfeld meerdere kwartalen in beslag nemen om de wereldeconomie opnieuw vlot te trekken.