Pictet noemt waterbeheer een volwaardig ESG criterium

Door Marc-Olivier Buffle, Senior Product Specialist, en Cédric Lecamp, Senior Investment Manager.

Natuurlijke hulpbronnen worden schaarser en het milieubewustzijn groeit. Bedrijven kunnen hun ecologische voetafdruk niet langer eenvoudigweg verkleinen, ze moeten ook minder water verbruiken.

De wereld wordt zich geleidelijk aan bewust van de noodzaak om het milieu te beschermen voor toekomstige generaties. Het verminderen van de CO2-uitstoot is een stap in de goede richting en bedrijven worden steeds vaker verplicht om de autoriteiten, consumenten en aandeelhouders te informeren over hun acties. Maar dit is niet genoeg. Waterbesparing is een andere strijd om ons milieu duurzamer te maken.

Het eerste wat we moeten doen is het waterverbruik van verschillende sectoren meten en vergelijken. Het Global Boundary Model is een goed uitgangspunt: het definieert drempels voor de negen biofysische processen die de stabiliteit van de planeet bedreigen (klimaatverandering, zoetwatergebruik, erosie van de biodiversiteit, veranderingen in het landgebruik, etc.).

In de wetenschap dat bijna een vijfde van het water in de wereld wordt gebruikt voor de productie van goederen, hebben bedrijven een fundamentele rol te spelen in het heroverwegen van de exploitatie en recyclage van deze kostbare hulpbron.

Objectieve vergelijking

De invloed van investeerders is cruciaal, omdat zij de bedrijven waarin zij aandeelhouder zijn kunnen stimuleren om efficiënter met water om te gaan en degenen die innoveren en vooruitgang boeken in deze richting kunnen bevoordelen. Ceres, een onderzoeks- en bewustmakingsorganisatie op het gebied van duurzame ontwikkeling, heeft een kit samengesteld voor investeerders om de risico's met betrekking tot water te begrijpen en deze te integreren in het toewijzingsproces voor hun portefeuilles, door een lijst van sectoren op te stellen op basis van hun blootstelling aan waterstress. Ook wordt een gecoördineerde aanpak van de betrokkenheid van de aandeelhouders aanbevolen.

De VN heeft van haar kant het CEO-mandaat Water opgericht en pleit via haar doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor universele toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Grote groepen zoals Coca-Cola, Nestlé, Unilever en Siemens nemen deel aan deze initiatieven.

De VN stelt ook een indicator voor van de efficiëntie in het gebruik van waterbronnen, de zogenaamde WUE, die de bruto toegevoegde waarde van de economische activiteit per gebruikte eenheid water voor elk land, elke sector of elk bedrijf berekent.

Maar om de investeringsbeslissingen te kunnen sturen, moet deze indicator in alle bedrijven vergelijkbaar zijn en een waarheidsgetrouw beeld geven van de werkelijkheid. Op dit moment lopen de cijfers sterk uiteen, zelfs tussen bedrijven in dezelfde sector, laat staan binnen dezelfde bedrijfstak. Neem het geval van de waterintensieve brouwerij-industrie: de WUE-classificatie varieert van USD 1850/m3 voor een internationale groep tot USD 270/m3 voor de directe concurrent. Om de situatie nog ingewikkelder te maken, is water een lokale aangelegenheid: het is onmogelijk om de enorme watervoorraden van het ene naar het andere land over te hevelen om de droogte te bestrijden. Investeerders kunnen helpen bij het vaststellen van normen en het bevorderen van verantwoord gedrag. Bedrijven die zich doof houden, worden geconfronteerd met een aantal risico's: watertekorten, maar ook strengere regelgeving en een verhoogd consumentenbewustzijn.

Een circulaire aanpak

Om efficiënt te zijn, moeten bedrijven zowel minder water gebruiken als meer recyclen. De circulaire economie is al een realiteit in enkele grote industrieën, die afvalwater als een hulpbron beschouwen.

De meest waterintensieve sectoren hebben meer speelruimte om hun praktijken te verbeteren. Als het geval van de agro-voedingsbedrijven onmiddellijk in het oog springt, is het probleem algemeen, aangezien alle bedrijven water verbruiken. En in een steeds meer onderling afhankelijke en onderling verbonden wereld kan er in elk stadium van het productieproces sprake zijn van schaarste. Om risico's en investeringsmogelijkheden in kaart te brengen, is het daarom noodzakelijk om een grondige kennis te hebben van de huidige praktijken.

Het milieumanagement van een bedrijf is een goede indicator voor de uitvoering van zijn activiteiten. Dit geldt zowel voor de koolstofuitstoot als voor de waterefficiëntie.