M&G: Wereldwijde recessie nu waarschijnlijk

Bijdrage geschreven door Ritu Vohora, M&G Investments

Rituvohora
Ritu Vohora

Nog maar een paar weken geleden hoopten investeerders dat het verwachte herstel van de wereldwijde groei zou worden vertraagd in plaats van ontspoord. De vraag is niet langer alleen hoe een Chinese vertraging de wereldwijde groei zal beïnvloeden. Aangezien het coronavirus nu een pandemie is en zich wereldwijd heeft verspreid, veroorzaakt het een aanzienlijke verstoring van de wereldeconomie, zowel vanuit het oogpunt van de vraag als van het aanbod. Door de sterke vertraging van de consumptie en de verzwakking van de dienstensector, als direct gevolg van de verschillende uitgaansverboden, quarantaines en de algemene sociale distantie, is het nu waarschijnlijk dat er een recessie zal ontstaan.

Wereldwijd hebben de centrale banken de risico's voor de wereldeconomie gezien en hebben ze zich bereid getoond actie te ondernemen om de mondiale groeivertraging te verzachten.

Overheden proberen de klap voor het bedrijfsleven, de werkgelegenheid en de huishoudens te verzachten door middel van aanzienlijke begrotingspakketten. Dit is belangrijk om met name kleine bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Als de maatregelen doeltreffend zijn, zal de kans op een vicieuze cirkel, waarbij bedrijven hun personeels-, investerings- en voorraadorders verminderen, kleiner worden.

Beperking van de schade

Agressieve beleidsmaatregelen kunnen een deel van de pijn verzachten, maar ze zullen een wereldwijde recessie niet voorkomen. De focus ligt nu op het beperken van de schade. De onzekerheid blijft bestaan en het is nog te vroeg om de omvang en de duur van de uitbraak en de algemene economische gevolgen ervan te meten, gezien de vele onbekenden. Totdat we duidelijkheid hebben over wanneer de pandemie haar hoogtepunt bereikt en we vervolgens de omvang van de economische ontwrichting kunnen inschatten, zal de volatiliteit op de financiële markten hoog blijven, met een voortdurende verstoring van de dagelijkse routines. Het zal belangrijk zijn om te letten op de verdere verspreiding van het virus en vooral op het inperkingsbeleid van de wereldwijde overheid.

De financiële markten zijn deze nieuwe fase ingegaan met hoge waarderingen, in alle activaklassen. De obligatiemarkten hadden een recessie en het einde van de cyclus al ingeprijsd, maar niemand verwachtte dat COVID-19 de aanleiding zou zijn. De markten in bredere zin houden nu rekening met een wereldwijde recessie.

Selectieve beleggingskansen

Net als bij elke plotse uitverkoop en marktschok is het belangrijk om een langetermijnperspectief te behouden. In periodes van verhoogde volatiliteit is het belangrijk om op een weloverwogen manier te reageren en kleine aanpassingen te doen daar waar de prijsactie te extreem is geweest, rekening houdend met de onderliggende fundamentals.

Op zich is de waardering zelden een katalysator, maar ze kan nerveuze beleggers wel een maatstaf bieden voor potentiële prestaties op de lange termijn. De daling van de obligatierendementen samen met de dalende aandelenkoersen heeft aandelen op relatieve basis nog aantrekkelijker gemaakt. De uitbraak betekent echter waarschijnlijk een vertraging van de verwachte winstverbetering. Voor beleggers is het zinvol om te wachten en te zien hoe wijdverbreid de situatie is voordat zij grote beslissingen nemen, maar sommige ongedifferentieerde verkopen hebben selectieve mogelijkheden geboden. Een focus op de winst blijft essentieel. In het scenario van een berenmarkt zouden beleggers zich moeten richten op bedrijven die met verstoringen kunnen omgaan - kwaliteitsbedrijven met een sterke balans. in de huidige context zal dit nog belangrijker worden, omdat bedrijven met veel schulden het moeilijk zullen krijgen. In een wereld van lage obligatierendementen en lage rente zijn dividendaandelen van bedrijven met een betrouwbare cashflow ook het overwegen waard.

Een evenwichtige aanpak met diversificatie over de verschillende activaklassen, sectoren en regio's zal helpen om de portefeuilles in te dekken tegen de volatiliteit.

Winnaars en verliezers

Zoals bij de meeste marktverstoringen zijn er winnaars en verliezers. Er zijn twee bronnen van economische ontwrichting: 1) de vraagzijde en 2) de aanbodzijde. De productiesector zal worden getroffen door blijvende verstoringen van de toeleveringsketen, maar het effect zal waarschijnlijk het sterkst worden gevoeld in de dienstensector.

De consument is goed voor het grootste deel van het mondiale bbp. Met het social distancing van consumenten en de mindere uitgaven aan reizen en vrije tijd, zullen bepaalde sectoren veel meer te lijden hebben. De luchtvaartmaatschappijen, hotels, restaurants en bioscopen zullen er het meest door worden getroffen. In deze sectoren zullen we hoogstwaarschijnlijk enkele faillissementen zien.

De verstoring van de mondiale waardeketen door reisverboden, quarantainemaatregelen, fabriekssluitingen, werknemers die niet meer aan het werk kunnen, en dus de verminderde capaciteit om goederen te produceren, zou een opwaartse druk op de prijzen kunnen veroorzaken.

In tegenstelling tot de dienstensector is een mogelijke verstoring van de productiesector meer tijdelijk totdat de knelpunten aan de aanbodzijde verdwenen zijn (we zien nu al een opleving in China).

Hoewel de markten zeer snel gereageerd hebben door een wereldwijde winstrecessie te verdisconteren, leert de ervaring uit het verleden dat de markten zich pas zullen herstellen als we wat verbeterende macrogegevens zien. Traditioneel is dat een stijging van de PMI's, maar in dit geval kan een stabilisatie van de coronavirusdata de katalysator zijn.

Het laat cyclische draaiboek dat de afgelopen 2 jaar goed heeft gewerkt - defensief/ kwaliteit - zal op een gegeven ogenblik aflopen, gezien de overheidsuitgaven en de relatieve waarderingen. De geschiedenis heeft aangetoond dat stijlrotaties vaak voorkomen tijdens recessies. Nu hebben we een katalysator in de vorm van een recessie en ondersteunende monetaire en fiscale pakketten. Hoogwaardige aandelen zullen de komende maanden beter presteren naarmate beleggers op zoek gaan naar veiligheid. Maar we zouden een snelle rotatie naar waarde- en cyclische aandelen kunnen zien als de markten zich eenmaal beginnen te herstellen.