Amundi: Coronacrisis opmaat naar ander soort economie

De coronacrisis luidt het tijdperk van een ander soort economie in, met overheidsuitgaven en monetair beleid die tot nog toe voor onmogelijk werden gehouden. Dat schrijven Pascal Blanqué en Vincent Mortier, respectievelijk Group CIO en Deputy Group CIO van vermogensbeheerder Amundi.

‘Een volgende recessie, en dat is wat ons de komende maanden te wachten staat, zal het monetaire en begrotingsbeleid naar een hoger niveau tillen’, schrijven de economen van Amundi. ‘We zullen de dag na het einde van de pandemie wakker worden met budgettaire en monetaire standpunten die eerder ondenkbaar waren’. Ze wijzen erop de dat centrale banken in dienst zullen staan van begrotingsbehoeften, helikoptergeld en onhoudbare schuldniveaus’. Het ‘monetariseren’ van staatsschuld kan een van de manieren worden om de hoge overheidsuitgaven te financieren. De centrale bank gaat dan tekorten financieren door de spreekwoordelijke geldpers aan te zetten.

Amundi verwacht bovendien dat er in de Verenigde Staten een herverdeling gaat plaatsvinden binnen enkele kritieke sociale functies die de afgelopen jaren buiten beschouwing zijn gelaten. Het gaat hierbij om de gezondheidszorg, de nationalisatie van sommige bedrijven of sectoren (luchtvaartmaatschappijen), het terughalen van activiteiten (deglobalisering) en een verschuiving van bedrijfswinsten naar lonen. ‘Het zullen allemaal nieuwe kenmerken zijn van dit nieuwe regime dat op den duur inflatoir van aard zal worden.’

Voor beleggers betekent dit nieuwe regime dat zij op zoek moeten naar alternatieve bronnen voor rendement. Kandidaten zijn volgens Amundi bedrijfsobligaties en schuld uit opkomende markten. ‘Momenteel is de druk op die beleggingscategorieën echter groot, en is het nog geen goed moment om in te stappen’, stellen de Amundi-economen.