Jupiter: 'Safe havens' stabiliseren maar obligatiemarkten blijven volatiel

De obligatiemarkten blijven volatiel, ondanks dat beleggers de waarschijnlijke economische ontwrichting die door overheden wordt veroorzaakt om het coronavirus in te dammen, voor lief nemen, stelt Ariel Bezalel, Head of Strategy, Fixed Income, bij Jupiter Asset Management.

Vorige week was er sprake van een nietsontziende uitverkoop met grote gevolgen voor overheidsobligaties, investment grade en high yield. Een belangrijk kenmerk van deze uitverkoop was de gedwongen verkoop door beleggers van hun meest liquide activa om cash op te halen. Echt schokkend was dit niet. Soortgelijke prijsontwikkelingen werden ook gezien tijdens de financiële crisis. Toen bleken ze van tijdelijke aard te zijn. Nadat de stofwolken waren opgetrokken, kregen de fundamentals weer de overhand en daalden de obligatierentes. Deze dynamiek speelt nu weer op: Amerikaanse staatsobligaties vertonen tekenen van stabilisatie na de ‘liquidatiefase’.

Bezalel verwacht dat safe haven activa zoals staatsobligaties verder zullen stabiliseren en hun trend van relatieve outperformance zullen voortzetten, maar in het algemeen moeten beleggers zich schrap zetten voor meer volatiliteit. Binnen bedrijfsobligaties zullen veel bedrijven negatief worden beïnvloed door de stappen die zijn genomen om het virus in te dammen en zal het risico op een downgrade van de obligatiekwaliteit toenemen naarmate meer bedrijven worden getroffen door de economische vertraging. Dit is de reden dat de uitverkoop op de schuldmarkten tot nu toe net zo ernstig is als bij aandelen.

Bemoedigende krachtige stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken

De afgelopen week zijn wereldwijd tal van monetaire en budgettaire stimuleringsprogramma's aangekondigd. Het belangrijkste verschil in de beleidsreactie nu ten opzichte van de wereldwijde financiële crisis is dat agressieve begrotingsmaatregelen die geleidelijk aan wereldwijd worden aangekondigd, min of meer synchroon lopen met monetaire stimuleringsmaatregelen. Al met al wordt er een kolossale hoeveelheid liquiditeit in de wereldeconomie gepompt. Het is ook bemoedigend om te zien dat overheden en centrale banken lering hebben getrokken uit 2008 en doen “whatever it takes” om ervoor te zorgen dat het banksysteem volledig blijft functioneren.

Dit alles is uiteindelijk positief voor zowel staatsobligaties als de bedrijfsschuldmarkten, al herhaalt Bezalel dat deze volatiel zullen blijven. Aangezien de volatiliteit aanhoudt, is het niet onwaarschijnlijk dat de Fed zal ingrijpen met een aandelen-opkoopprogramma, zoals de Bank of Japan al geruime tijd doet.

Vooruitzichten

Bezalel houdt nauwlettend in de gaten of er signalen zijn dat de markt de ergste impact van het coronavirus heeft verwerkt. Dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn totdat de besmettingsniveaus in Europa en de VS hebben gepiekt. Dat moment lijkt nog wel even op zich te laten wachten. Positief is dat de economische activiteit in China weer langzaam op gang begint te komen. Met dat in het achterhoofd, verwacht Bezalel een langzaam economisch herstel als het er komt en niet een V-vormige opleving.

Ondanks zijn voortdurende voorzichtigheid ziet Bezalel deze crisis uiteindelijk als een kans om rendement te genereren voor zijn klanten in de toekomst en door te profiteren van verkeerd geprijsde obligaties van financieel sterke emittenten. Hij is begonnen met het voorzichtig verhogen van de blootstelling van zijn Flexible Bond Strategy aan bedrijfsschuld.

Voorzichtigheid is wel geboden in de bedrijfsschuldmarkt. Ondanks de stimulerende maatregelen die overheden en centrale banken hebben aangekondigd, zijn veel bedrijven kwetsbaar voor het risico van wanbetaling en kunnen ze niet te lang wachten op overheidssteun. Veel bedrijven met een grote hefboomwerking zijn blootgesteld aan de economische vertraging en daarom stapt Bezalel uit sectoren zoals luchtvaart, automotive en de vrijetijdsindustrie, die zeer risicovol zijn. Hij blijft bedijfsschuld aanhouden bij mondiale eiwitproducenten die blijven profiteren van de verstoring van de vraag naar en het aanbod van varkensvlees in China.