Vanguard verwacht een herstel van de economische groei in derde kwartaal

De beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus hebben een groot deel van de wereldeconomie ‘on hold’ gezet. Hierdoor kan een wereldwijde economische recessie niet uitblijven, maar desondanks ziet vermogensbeheerder Vanguard potentieel voor een snel herstel van de aandelenmarkten. Dat staat in de laatste Economic and market update: March 2020.

Economische groei

 • anguard verwacht een diepe terugval van de reële economie in de VS, met de sterkste daling van consumentenbestedingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Toch kan dit weleens een van de kortste recessies in de Amerikaanse geschiedenis blijken te zijn: als de lockdown en de bedrijfssluitingen tegen het einde van het tweede kwartaal eindigen, in combinatie met de agressieve begrotings- en monetaire maatregelen, voorziet Vanguard een herstel van de groei in het derde kwartaal.
 • In China, het oorspronkelijke epicentrum van de uitbraak en nu voorloper als het gaat om economisch herstel, is de economie op weg naar een harde maar kortstondige landing
 • Het eurogebied en het Verenigd Koninkrijk verkeren waarschijnlijk al in een recessie door het sluiten van bedrijven, de reisverboden en de lockdowns in veel regio's.
 • Japan liet in het vierde kwartaal van 2019 al een krimp zien als gevolg van een verminderde huishoudelijke consumptie na een btw-verhoging. Een tweede opeenvolgend kwartaal van economische krimp is vrijwel zeker.
 • Australië gaat zijn eerste technische recessie in sinds 1991. Oorzaken zijn de rem van de Chinese vraag en de impact van de getroffen maatregelen op de wereldwijde economische activiteit.
 • In opkomende markten is de economische impact als gevolg van de virusuitbraak het meest voelbaar. In een groot deel van opkomend Azië neemt de groei snel af. Toch zullen centrale banken in opkomende markten de rentes verder verlagen om te proberen de economische groei te stimuleren.
 • Vanguard verwacht verder nog scherpe contracties in het tweede kwartaal in Midden-Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika.

  Monetair beleid

 • De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) draait de geldkraan onbeperkt open voor overheidsschulden en gebundelde hypotheekobligaties. De Fed verlaagde de doelstelling voor haar belangrijkste beleidsrente tot bijna nul.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde een Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) van € 750 miljard aan voor het opkopen van staats- en bedrijfsschulden tot aan het einde van het jaar. Ook heroverweegt de ECB enkele zelfopgelegde regels "om maatregelen in verhouding te brengen tot de risico's waarmee wij worden geconfronteerd". De ECB beperkt zich momenteel tot het kopen van niet meer dan een derde van de uitstaande schuld van een land.

  De Bank of England (BOE) verlaagde de bankrente tot 0,1%. Ze kondigde verder aan haar bezit aan Britse staats- en bedrijfsobligaties met £ 200 miljard te verhogen. Eerder verlaagde de BOE al de kapitaaleisen voor banken. Hierdoor wordt £ 190 miljard vrijgemaakt voor zakelijke leningen.

  Handel

 • Nu Canada zich heeft aangesloten bij de VS en Mexico is een nieuwe versie van de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst (USMCA) dichterbij gekomen.
 • Het stilvallen van economische activiteiten in China en de handelsgeschillen die op de achtergrond aanwezig blijven, zorgt wereldwijd voor onzekerheid bij fabrikanten over de risico’s voor hun toeleveranciers. De kans bestaat dat ze overstappen op een groter aantal toeleveranciers die dichter bij huis zijn gesitueerd.

  Brexit

  Nu door de coronacrisis alle geplande vergaderingen over de Brexit zijn afgelast, verwacht Vanguard geen nieuwe hervatting van de onderhandelingen op de korte termijn. Er staat nog een vergadering gepland op 6 april, maar de kans is groot dat deze ook wordt uitgesteld.

 • De standpunten van de EU en het VK over de toekomstige handelsrelatie liggen nog ver uit elkaar. Dat geldt ook voor de toegang tot de financiële markten. Reden waarom het voor beleggers belangrijk blijft om de voortgang van de gesprekken goed te volgen. De kans bestaat immers nog steeds dat er geen handelsovereenkomst komt.

  Markten

 • Het is nog allesbehalve duidelijk of de beurzen de bodem hebben bereikt. Toch stelt Vanguard zijn 10-jaars vooruitzicht voor wereldwijde aandelen naar boven bij. De vermogensbeheerder baseert zich hierbij op het gepatenteerde Vanguard Capital Markets Model (VCMM) dat toekomstige rendementen voorspelt in een breed scala van markten.
 • In het model steeg de mediane 10-jaars outlook voor Amerikaanse aandelen bijvoorbeeld naar 6,8% op 12 maart 2020, komend van 4,4% op 31 december 2019. De vooruitzichten voor obligatiemarkten zijn vanwege de dalende rentes uitdagender. Vanguard verwacht dat de geldmarktrentes in de nabije toekomst rond het huidige niveau zullen blijven.