T. Rowe Price: Voorsorteren op het post-corona tijdperk

In stressvolle tijden op de financiële markten is het belangrijk voor beleggers om de langetermijnvisie vast te houden, gebaseerd op de fundamentals. Rob Sharps, Head of Investments and Group Chief Investment Officer bij T. Rowe Price, scherpt het advies aan. Het gaat er volgens hem nu vooral om te begrijpen hoe die fundamentals eruit zullen zien als de crisis voorbij is en wat de kosten zijn om daar te komen.

Robertsharps
Robert Sharps

Depressie minder waarschijnlijk

De impact van de coronacrisis is enorm. Een recessie is aanstaande, sommige analisten houden zelfs rekening met een depressie. Sharps acht een depressie echter niet waarschijnlijk, aangezien het virus van voorbijgaande aard is en gezien de enorme stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden.

De belangrijkste vraag die iedereen bezighoudt, is hoe lang het nodig zal zijn om vast te houden aan social distancing en hele bedrijfssectoren stil te leggen om de besmettingscurve te laten afvlakken en ervoor te zorgen dat nationale gezondheidssystemen met het virus besmette patiënten kunnen blijven opnemen en hun medische zorg verlenen.

Neerwaartse risico’s

Qua duur van de crisis moeten beleggers rekening houden met een aantal neerwaartse risico’s. Zo is de mogelijkheid aanwezig dat een tweede golf van de pandemie in delen van Azië kan uitbreken en dat de financiële of politieke stress in Europa toeneemt. Aan de andere kant kan er ook vooruitgang worden geboekt als er verbetering optreedt in de behandeling van de ziekte of de zoektocht naar een vaccin.

Duidelijk is dat de data rond de pandemie op korte termijn blijven verslechteren. Daardoor zullen de maatregelen ook strenger worden en zal de werkloosheid exponentieel toenemen, economische cijfers verslechteren en bedrijven zullen hun winstverwachtingen intrekken en dividenduitkeringen uitstellen.

Kansen op langere termijn

Van deze kortetermijnrisico’s is T. Rowe Price zich terdege bewust, maar de beleggingsdeskundigen van de vermogensbeheerder beseffen ook dat de crisis zal afnemen en de markten zullen herstellen. Daarom focussen zij nu vast op de langetermijnvooruitzichten.

Volgens Sharps is er een potentieel opwaarts scenario, waarin de markten in de zomer van 2020 uit de bearmarkt komen en de weg omhoog vinden. Uitgestelde vraag en stimuleringsmaatregelen kunnen de economische activiteit flink versnellen. Zijn basisscenario is dat de markt de bodem bereikt als het aantal virusbesmettingen piekt en er duidelijkheid is over de stimuleringsmaatregelen van de overheden. Daar kan binnen vier to zes weken aan worden voldaan.

Adviezen voor beleggers

Ongeacht het scenario dat zich voltrekt, wil Sharps beleggers de volgende adviezen meegeven:

Focus op bedrijven die het op de lange termijn redden.

Focus niet op historische koersen. Langetermijnbeleggers moeten hun kansen grijpen en geen energie verspillen aan treuren over te laat of te vroeg gehandeld te hebben. De markten zullen uiteindelijk de winnaars van de verliezers onderscheiden. Beleggers moeten dat oordeel voor zijn. Analyseer diverse scenario’s en stel ijkpunten vast. Beleggers moeten voorbereid zijn op veranderingen.

Sharps meent dat beleggers nu moeten nadenken over hoe de economie en de markten zullen zijn veranderd als het ergste van de crisis voorbij is. De economische omstandigheden zullen verbeteren en de gezondheidscrisis zal afnemen. Er zal een terugkeer zijn naar een in zekere zin normale situatie, maar het zal niet hetzelfde als voorheen zijn. De pandemie zal bijvoorbeeld zeker de Amerikaanse verkiezingen beïnvloeden. Bepaalde bedrijven en bedrijfssectoren zullen fundamenteel veranderen.

Maar zolang beleggers fundamenteel onderzoek doen en grondige analyses maken, kunnen zij de risico’s beheersen op de korte termijn en gebruik maken van de kansen op de langere termijn zodra deze crisis voorbij is.