Eerste inschatting: ‘Wat na het Covid-19-tijdperk?’

.Naar aanleiding van de geweldige heropleving op de beurzen de afgelopen 72 uur, lijkt het erop dat de financiële markten hun geld nu hebben ingezet op twee paarden. Eerst en vooral China aangezien het dagelijkse leven daar nu blijkbaar langzaam aan opnieuw normaliseert. Vervolgens de enorme monetaire en fiscale bazooka’s die nu in stelling worden gebracht op globale schaal. De combinatie van beide zou er toe moeten leiden dat de wereldeconomie deze schok overleeft en dat het herstel snel op de rails wordt gezet.

De eerste gegevens uit China lijken erop te wijzen dat het ergste achter de rug is en de economie nu terug draait op 80% capaciteit in vergelijking met enkele maanden geleden. Het virus heeft dus zijn piek achter de rug. In het Westen en opkomende landen is dat nog niet het geval. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan Italië, Spanje en de VS, waar de coronacurve jammer genoeg nog steeds exponentieel stijgt. Het sterftecijfer ligt er nu zelfs hoger dan in China (hetzelfde geldt voor Spanje). De eindzege is dus voorlopig nog niet bereikt. Conform een Chinees scenario houdt dat in dat eind april potentieel mogelijk is maar waarschijnlijk niet realistisch.

De magische fiscale/monetaire toverdrank is enorm van omvang. We zitten nu reeds aan 6.000 miljard USD wereldwijd aangekondigde noodplannen en het cijfer zal nog stijgen de komende uren en dagen. Dat is uitermate welkom en noodzakelijk om de wereld te behoeden voor de economisch en medisch dramatische diaspora van het virus. De fiscale multiplicator zal krachtig zijn en meer effectief/efficiënt dan de monetaire.

Die laatste is complementair en blijft wel wenselijk om de stormen op de financiële markten te doen luwen. Maar er is ook de factor tijd, die vandaag uitermate belangrijk is. Ik bedoel hier niet dat we te vlug uit quarantaine moeten treden; ik doel eerder op het gigantische pakket – vooral fiscale – maatregelen dat nog in de praktijk moet omgezet te worden. En dat is niet evident, noch in de VS, noch in Europa. In Europa bijvoorbeeld zijn politici op het niveau van de EU er nog steeds niet uit welke vehikels dat allemaal gaan dragen, of er nieuwe initiatieven wenselijk zijn (onder één paraplu Corona-obligaties), etc. Men heeft al laten uitschijnen dat daar twee weken over onderhandeld zal worden, in het beste geval. Hopelijk hervalt Europa hier niet in het oude zeer van ellenlang kibbelen (cfr. België) en komen we hier allen sterker uit met een Europese gedachte die meer dan ooit levend is.