ABN AMRO MeesPierson: ‘Belegger, blijf rustig’

Dalingen op de aandelenmarkt zorgen voor verschoven positie naar neutraal

Ondanks veel onzekerheden rond de uitbraak van het coronavirus en daardoor de onrustige markten, adviseert ABN AMRO MeesPierson beleggers om rustig te blijven. De private bank van ABN AMRO doet hen de suggestie om in deze tijden van marktturbulentie geen grote veranderingen in de beleggingsportefeuille door te voeren. ABN AMRO MeesPierson heeft de afgelopen maand zelf niet actief risico afgebouwd in de portefeuille. Desondanks is door de dalingen op de aandelenmarkt de licht overwogen positie naar neutraal verschoven. De bank let erop dat deze weging niet verschuift en neutraal blijft.

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson: “De markten schieten alle kanten op vanwege de verdere verspreiding van het coronavirus, en de maatregelen van overheden en centrale banken om een economische crisis te voorkomen. De bank heeft drie scenario’s met marktomstandigheden geëvalueerd. Inmiddels komt het derde scenario uit: een pandemie en een wereldwijde recessie. Het zwaartepunt van de recessie komt in het tweede kwartaal te liggen, waarna de bedrijvigheid in het derde kwartaal automatisch herstelt. Een sterk en duurzaam herstel verwachten we in 2021. Hoe groot de economische neergang en de omvang van het herstel worden, is afhankelijk van de verspreiding van het virus en de termijn waarop een en ander onder controle is. We verwachten dat het marktsentiment zich op dezelfde wijze ontwikkelt.”

Market drift in portefeuilles

De aandelenmarkten bevinden zich in een zogeheten ‘bear market. Dit betekent dat er ten opzichte van een recente piek een daling van 20 procent of meer heeft plaatsgevonden. De aanzienlijke beweeglijkheid op markten van de afgelopen weken heeft gezorgd voor een geleidelijke verschuiving in de portefeuille in aandelen en obligaties van ABN AMRO MeesPierson (dit heet ‘market drift’). Zo is de licht overwogen positie in aandelen verschoven naar een neutrale weging in de portefeuille. De private bank let er scherp op dat de neutrale weging wordt gehandhaafd en dat het met de beweeglijkheid niet verder verschuift naar een onderwogen positie.

Punt van zorg

ABN AMRO MeesPierson blijft terughoudend over staatsobligaties en heeft een bescheiden positieve visie op schuld uit opkomende markten (EMD). De private bank ziet dat obligatiemarkten door de acties van de centrale banken worden ondersteund. Desondanks lopen risicopremies op bedrijfsobligaties snel op. Het is daarbij een punt van zorg dat er onvoldoende vraag en aanbod (liquiditeit of verhandelbaarheid) is. Dit is vooral het geval bij de riskantere obligatiesectoren zoals high yield-obligaties en schuld uit opkomende markten (EMD). ABN AMRO MeesPierson ziet tevens signalen van problemen met de verhandelbaarheid bij investment grade-obligatieleningen. Gezien de ongekende stappen van de centrale banken wordt deze situatie wel beter. Dat forse ingrijpen door de centrale banken in combinatie met stimuleringsplannen van overheden moet ook de zorgen van beleggers over de groeiende overheidstekorten verminderen.