Cyclical Outlook Pimco: Herstel na coronacrisis gepaard met tegenslagen en blijvende schade

De wereldeconomie en financiële markten zullen in de volgende 6 tot 12 maanden overgaan van helse pijnmomenten naar geleidelijk herstel. Het herstel is vermoedelijk niet overal gelijk en gaat gepaard met tegenslagen en blijvende schade. Dat schrijven Global Economic Advisor Joachim Fels en CIO Global Fixed Income Andrew Balls van ‘s werelds grootste obligatiebelegger Pimco in de Cyclical Outlook die zojuist is gepubliceerd.

Beleggers moeten rekening houden met een veranderd beleggingsuniversum, omdat zwakke plekken binnen wereldwijde bedrijfsobligaties de komende tijd pas goed zichtbaar worden. Aangezien de particuliere sector in spaarmodus springt, moeten beleggers zich schrap zetten voor een New Neutral 2.0: nog meer lage reële rentetarieven.

Joachim Fels en Andrew Balls zien dat centrale banken wereldwijd de rol hebben opgevat van lenders-of-last-resort: zij zijn er niet alleen voor banken, maar in toenemende mate ook voor andere financiële intermediairs en zelfs voor niet-financiële ondernemingen. ‘Na aanvankelijke communicatiestoringen lijkt ook de Europese Centrale Bank (ECB) een robuust kader te hebben opgezet voor het aanpakken van de spanningen in het eurogebied, terwijl zij de noodzaak van een aanzienlijke begrotingsreactie erkent.’

Zorgen zijn er bij Pimco om Amerikaanse bedrijven met een aanzienlijke stijging van schulden op de balans. Ook verwachten de analisten dat na de crisis, de wereld in een sneller tempo is gedeglobaliseerd, waardoor de economie kwetsbaarder is voor handelsconflicten.

Daarnaast zullen schuldniveaus van de particuliere en de openbare sector na deze crisis waarschijnlijk aanzienlijk hoger zijn. Dit tast de onafhankelijkheid van de centrale bank verder aan, aangezien het monetaire beleid intensiever betrokken wordt bij de toewijzing van middelen aan de niet-financiële sector. Ook huishoudens zullen na de crisis hogere schulden met zich meedragen.