Amundi: Centrale banken staan voor regime van onbeperkte steun

Wereldwijde centrale banken staan voor een nieuw regime waarin zij onbeperkte steun bieden. De grootste uitdaging hierin is het voorkomen van massale faillissementen, een aanzienlijke stijging van de werkloosheid en bankfaillissementen, schrijft Valentine Ainouz, Deputy Head of Developed Market Strategy Research bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

De onbeperkte steun door centrale banken moet op de korte termijn voorkomen dat liquiditeit opdroogt, een liquidity crunch. Amundi zag de afgelopen weken een stijging een massale uitstroom van obligatiefondsen. “De vlucht naar cash verergerde de ontwrichting van de activaprijzen op de obligatiemarkt”, stelt Ainouz. Centrale banken reageerden vervolgens door bedrijfsobligaties op te kopen. “Dit is cruciaal voor bedrijven die liquiditeitsgaten op korte termijn willen opvullen, na de verstoring veroorzaakt door het coronavirus.”

Op de middellange termijn moeten staatsschulden worden ‘gemonetariseerd’ om deze te financieren. “Omdat overheden enorme begrotingsstimulansen inzetten, waaronder rechtstreekse contante betalingen aan huishoudens, nemen in ontwikkelde landen begrotingstekorten toe van 2-3% van het bbp tot ongeveer 10% of meer”, voorspelt de Amundi-strateeg. “Als deze overheidssteun werd gefinancierd met overheidsschuld, zou de rente sterk stijgen en het herstel tenietdoen. Er is derhalve geen andere keuze dan de stijging van de overheidsschuld volledig op te kopen.”

Door een combinatie van verstoringen van het aanbod, dalende vraag en een plotselinge verkrapping van de financieringsvoorwaarden is een wereldwijde recessie nu onvermijdelijk, stelt de Amundi-strateeg. “Gecoördineerde en agressieve reacties op begrotings- en monetair beleid moeten ervoor zorgen dat de recessie beperkt blijft en niet omslaat in een diepe economische depressie.”