ACTIAM Beursenquête: 'Beursexperts nog niet eerder zo somber april'

Uit de maandelijkse ACTIAM Beursenquête blijkt dat de verwachtingen over maart niet zijn uitgekomen. Voor april zijn de experts extreem somber. Het is duidelijk dat de experts ervan uitgaan dat de economische impact van het virus nog niet volledig in de koersen zit verwerkt.

Cornevanzeijl
Corné van Zeijl

De beleggingsexperts die vorige maand aan de enquête meededen, dachten dat het wel eens tijd werd voor een opwaartse correctie. Maar niets was minder waar. Het coronavirus greep hard om zich heen en veel economieën gingen op slot. Na een verlies van 8,5% in februari, daalde de AEX in maart nog eens met 10,4%. Het totaalrendement van de AEX (total return), waarbij de dividenden worden meegeteld, kwam uit op -10,2%. Daar dividenden momenteel in een rap tempo worden ingetrokken, zal dit verschil de komende periode minimaal blijven.

Experts nog niet eerder zo somber

Aangezien het coronavirus steeds meer slachtoffers maakt, ook in economische zin, zijn de geïnterviewde beleggingsexperts erg nerveus voor de komende koersbewegingen. Tweederde van de ondervraagden denkt dat koersen gaan dalen. Een dergelijk somber percentage hebben we nog niet eerder gezien. Het vorige sombere dieptepunt was in september 1999. Toen was het negatieve saldo -47%.

Slechts één op de zes professionals verwacht momenteel een stijging. Met name de Verenigde Staten (VS) baren de grootste zorgen. Daar moet de grote klap qua uitbraak en dus de economische impact nog komen. Ook de hoge schulden dragen bij tot die zorgen. Bij een economische terugval zijn deze schulden moeilijker te dragen.

Aexverwachtingen
Aexsentiment

6-maands verwachtingen veranderen niet veel

Opvallend genoeg laten de verwachtingen voor de komende zes maanden een tegenovergesteld beeld zien. Vorige maand was het sentiment nog licht negatief. Nu gaat een meerderheid van de respondenten uit van een stijging. Wellicht is er hoop dat dan de effecten van het virus voorbij zijn. 43% van de respondenten is optimistisch gestemd, 37% pessimistisch. En dat juist net voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Aexkoersen

Speciale vraag: het coronavirus

Omdat de ontwikkeling van het coronavirus en de economische implicaties daarvan het alles overheersende thema op de beurs zijn, hebben we ook deze maand de vraag opnieuw gesteld. Vorige maand was nog enigszins relaxed, maar voor april is de corona-angst weer helemaal terug. Maar liefst 64% van de respondenten vindt dat de economische effecten van het virus en de “lockdown” in de diverse landen nog niet genoeg in de koersen zit verwerkt. Vorige maand was dat percentage nog maar 39%.

Het nieuwe coronavirus:

1. Zit nog niet genoeg in de huidige aandelenkoersen verwerkt.
2. Zit nu genoeg in de koersen verwerkt.
3. Is overdreven in de huidige koersen ingeprijsd.

Coronabeursaex

Aandelenkeuzes maart

Aexfavorieten

De performance van de gekozen aandelen was afgelopen maand uitstekend. Er werd dan ook vooral gekozen voor de defensieve bedrijven. Deze deden het ook deze maand weer erg goed. Er zaten zelfs twee bedrijven bij die in koers stegen: Ahold en DSM. Het waren tegelijk ook de enige twee bedrijven die groene cijfers lieten zien. In april gingen de meest favoriete aandelen met slechts 4,3% naar beneden, terwijl de minst favoriete aandelen met maar liefst 18,8% werden afgewaardeerd. Dat is een ronduit prachtige score.

Aandelenkeuzes april

Aexapril2020

Ook in april blijven de experts liever bij de defensieve aandelen. Dat is een logische keuze gezien hun sombere verwachtingen voor de brede markt. Voor Royal Dutch Shell wordt gehoopt op een herstel van de olieprijs nu de OPEC + partijen voorzichtig aanstalten maken om weer om de tafel te gaan. Bij de verwachte flopaandelen staat Randstad duidelijk bovenaan. Als de economie terugvalt, zullen de uitzendkrachten de eerste zijn die worden ontslagen.

Conclusie

De verwachtingen over maart zijn niet uitgekomen. Voor april zijn de experts extreem somber. Het is duidelijk dat de experts ervan uitgaan dat de economische impact van het virus nog niet volledig in de koersen zit verwerkt.