T. Rowe Price: Frontier markets hard geraakt door coronavirus en olieprijsdaling

 • Ondanks lage correlatie met de wereldwijde economische cyclus zijn ook frontier markets relatief hard geraakt door het coronavirus en de olieprijsdaling
 • De impact van het coronavirus verschilt per land, maar de meeste frontier markets zijn niet bij machte een langdurige lockdown te doorstaan

  Normaal gesproken hebben frontier markets een lage correlatie met de wereldwijde economische cyclus en met elkaar onderling. Ze vertonen daarom doorgaans een lagere volatiliteit. Het afgelopen kwartaal sloeg echter een dubbel onheil toe. De impact van de olieprijsdaling en uitbraak van het coronavirus gingen niet aan de frontier markets voorbij, schrijven Leigh Innes, portfolio specialist en Penny Avraam, portfolio analist, bij T. Rowe Price. De MSCI Frontier Communications Markets index is over het eerste kwartaal 26,4% gedaald, tegen -23,6% voor de Global Emerging Markets index.

  Blootstelling aan olie

  Onder de frontier markets zijn een paar olie-exporterende landen (Koeweit, Kazachstan en Nigeria), tegenover een veel groter aantal olie-importeurs (Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Marokko, Roemenië en Kenia). De index heeft eigenlijk een zeer lage weging naar energie (2,8%), dus de invloed van de olieprijs op deze beleggingscategorie betreft vooral de economische impact op de olie-exporterende landen en niet zozeer op individuele olie-aandelen.

  Voor deze aan olie blootgestelde economieën moet gekeken worden naar hun algemene financiële gezondheid en of hun begroting en betalingsbalans bestand zijn tegen lagere olieprijzen, en of dat op zijn beurt zal leiden tot een te grote druk op de valuta. De realiteit is dat bij het huidige lage niveau van de olieprijzen sommige economieën in de frontier markets echt in de problemen zullen komen. Innes en Avraam wijzen wat dit betreft met name op Nigeria, waar de groei en de begrotings- en schulddynamiek vrij snel verslechteren. Dit wordt een behoorlijke uitdaging voor een land met een jonge en groeiende bevolking. Innes en Avraam hebben hun posities in Nigeria dan ook afgebouwd. Koeweit is beter bestand tegen een lage olieprijs, ook al hebben de fondsmanagers hun positie in deze Golfstaat afgebouwd van overwogen naar onderwogen.

  Impact van covid-19

  De impact van het coronavirus op frontier markets is minder duidelijk en rapportages zijn gebrekkig en zeer divers. Roemenië kampt momenteel met een hoog sterftecijfer, Afrikaanse landen lijken in de beginfase van de virusuitbraak te zitten en Vietnam rapporteert nul sterfgevallen. Veel frontier markets verkeren geheel of gedeeltelijk in lockdown of hebben hun grote stedelijke agglomeraties afgesloten. Daarin hebben zij vaak sneller gehandeld dan veel ontwikkelde economieën. Keerzijde is echter wel dat frontier markets, net als veel emerging markets, niet een langdurige economische stilstand kunnen incasseren, omdat ze sterk leunen op een grote informele beroepsbevolking. De bevolking is weliswaar jonger en dat is gunstig, maar de gezondheidszorg is doorgaans minder ontwikkeld. Sommige landen met een hoge blootstelling aan toerisme, zoals bijvoorbeeld Sri Lanka, zullen hard worden getroffen.

  Focus op fundamentals op de lange termijn

  Op dit moment is het moeilijk te voorspellen hoe diep de economische schade zal zijn en in hoeverre de winstverwachtingen moeten worden bijgesteld. De frontier markets waren aan het begin van dit jaar al aantrekkelijk gewaardeerd en misschien nu nog meer na de recente marktbewegingen. Maar rendementsverwachtingen zijn nu niet erg betrouwbaar. Innes en Avraam focussen daarom meer op de fundamentals op de lange termijn van individuele bedrijven die inzicht verschaffen in welke mate deze bedrijven deze moeilijke tijden kunnen doorstaan. Innes en Avraam hebben posities in bedrijven die op de lange termijn worden geraakt, afgebouwd en posities opgebouwd in kwalitatief hoogwaardige bedrijven.