BlackRock: Vier thema’s voor portefeuillesamenstelling in deze ongekende tijden

Door de uitbraak van het coronavirus begeven beleggers zich op onbekend terrein. Marktwaarderingen en macro-economische veronderstellingen voor de middellange termijn zijn veranderd, waardoor wat in het verleden goed werkte, in de toekomst misschien niet meer werkt. Dit zijn volgens BlackRock vier thema’s om over na te denken wanneer beleggers de volgende stappen zetten bij het samenstellen van hun portefeuilles:

1. 1. Strategische assetallocatie vergt nieuwe manier van kijken

“Het is nu de tijd om opnieuw na te denken over strategische assetallocatie”, zegt Jean Boivin, hoofd van het BlackRock Investment Institute. “Nu de wereld er heel anders uitziet dan een maand geleden, moet er op een nieuwe manier worden gekeken naar hoe je spreiding in je portefeuille aanbrengt en welke rol vastrentende beleggingen of ESG-factoren vervullen.” Op basis van hypothetische scenario’s denkt BlackRock dat het voor langetermijnbeleggers interessant kan zijn om een groter deel van de portefeuille in risicovolle beleggingscategorieën te beleggen, gezien de grote koersdalingen van de afgelopen tijd. Bovendien wijzen die scenario’s uit dat er tegenwoordig meer nodig is om te spreiden dan staatsobligaties van ontwikkelde markten, want die bieden waarschijnlijk niet meer dezelfde bescherming als vroeger bij marktdalingen. Chinese staatsobligaties kunnen bijvoorbeeld ook dienen om portefeuilles schokbestendig te maken.

2. 2. Herbalanceren aangrijpen om portefeuille te verduurzamen

Veel beleggers moeten na de recente verkoopgolf de verhoudingen in hun portefeuille weer in balans brengen. Volgens BlackRock is dit herbalanceren een uitstekende gelegenheid om traditionele beleggingen te vervangen met duurzame. Dat verbetert bovendien de rendementsverwachtingen, zo blijkt uit een analyse van 750 portefeuilles van grote beleggingsinstellingen. “We staan vlak voor een grote omslag naar duurzaam beleggen in Europa”, zegt Ursula Marchioni, hoofd portefeuilleanalyse van BlackRock. “Als beleggers toch hun assetallocatie grondig aanpassen, kunnen ze meteen hun portefeuille transformeren in plaats van in de marges aanvullen met tactische producten.”

3. 3. Houd de portefeuille flexibel met ETF’s

Het blijft belangrijk dat een deel van de portefeuille makkelijk verkocht kan worden, maar grote cashposities kunnen leiden tot kostbare afwijkingen van de beoogde assetallocatie. Wie in plaats daarvan ETF’s gebruikt, kan daarmee dankzij het huidige ruime aanbod de gekozen assetallocatie nabootsen. Daardoor beweegt de flexibele portefeuille mee met de gekozen markten, terwijl ETF’s altijd voldoende markttoegang bieden, zo is gebleken.

4. 4. Actief en passief combineren

BlackRock adviseert om niet per beleggingscategorie te kiezen voor actief of passief, maar om juist combinaties te maken. “Dankzij voortdurende ontwikkelingen op het gebied van data en technologie, valt met indexbeleggen steeds kostenefficiënter systematisch rendement te genereren”, zegt Pierre Sarrau, CIO multi-asset bij BlackRock.