Capital Group: Vijf inzichten in Amerikaanse recessies

Recessies kunnen ingewikkeld en soms ronduit eng zijn. Darrell Spence en Jared Franz van vermogensbeheerder Capital Group hebben de laatste tien Amerikaanse recessies geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in het fenomeen. Hier volgen enkele belangrijke conclusies uit hun bijdrage: ‘Preparing for the next recession’.

Recessies duren nooit lang

Recessies duren over het algemeen niet erg lang. De analyses van tien cycli sinds 1950 laten zien dat recessies tussen de 8 en 18 maanden duren, met een gemiddelde van ongeveer 11 maanden. In de afgelopen 65 jaar bevond de VS zich in minder dan 15% van alle maanden in een officiële recessie. Bovendien is de netto economische impact van de meeste recessies relatief klein. Tijdens de gemiddelde expansieperiode nam de economische productie toe met 25%, terwijl de gemiddelde recessie het BBP met minder dan 2% verminderde. Het rendement op aandelen kan zelfs positief zijn gedurende een volledige recessie. In het verleden deden enkele van de sterkste aandelenrally's zich in de late fases van een recessie voor.

Vaak beter om beleggingen aan te houden

Tijdens een recessie daalt de aandelenmarkt doorgaans enkele maanden sterk – vaak tot ongeveer zes maanden na het begin. Meestal herstellen de markten voordat de economie weer begint te draaien. Agressieve pogingen om de markten te timen, zoals het verschuiven van een hele portefeuille naar cash, kunnen een averechts effect hebben. Sommige van de sterkste rendementen kunnen zich voordoen tijdens de late stadia van een economische cyclus of direct na een marktbodem. Het is vaak beter om beleggingen aan te houden om de opleving niet te missen.

Signalen die een recessie aankondigen

Deze vier economische indicatoren kunnen waarschuwen voor een recessie: de yield curve, de bedrijfswinsten, het werkloosheidspercentage en de woningbouw. Geaggregeerde cijfers, zoals The Conference Board Leading Economic Index®, zijn in de loop der tijd ook steeds betrouwbaar gebleken. Volgens deze factoren kwamen de VS begin 2020 in de late fase van een cyclus, maar sindsdien is er uiteraard al veel veranderd.

Positionering van de aandelenportefeuille

Niet alle aandelen reageren hetzelfde in perioden van economische stress. In de acht grootste koersduiken op de aandelenmarkten tussen 1987 en 2019, hielden sommige sectoren consistenter stand dan andere. Dat waren meestal de sectoren met een hoger dividend, zoals de consumptiegoederen en de nutsbedrijven. Dividenden kunnen een gestaag rendementspotentieel bieden wanneer de aandelenkoersen over het algemeen dalen. Groei-aandelen hebben nog steeds een plaats in de portefeuilles, maar het kan gunstig zijn om beleggingen uit te breiden in bedrijven met sterke balansen, consistente kasstromen en langetermijngroei, die bestand zijn tegen kortetermijnvolatiliteit. Zelfs in een recessie blijven veel bedrijven winstgevend. Leg de focus op bedrijven met producten en diensten waar mensen dagelijks gebruik van blijven maken, zoals telecom en voeding.

Positionering van de obligatieportefeuille

Vastrentende beleggingen zijn de sleutel tot succes tijdens een recessie of een dalende markt. Dat komt omdat obligaties een stabiliteit en kapitaalbehoud kunnen bieden, vooral wanneer de aandelenmarkten volatiel zijn. Tijdens de laatste zes marktcorrecties waren de rendementen van de Amerikaanse obligatiemarkt – zoals gemeten door de Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index – in vijf van de zes periodes vlak of positief. Beleggers hoeven niet noodzakelijk hun allocatie aan obligaties te verhogen voorafgaand aan een recessie, maar de obligaties in hun portefeuille moeten wel afdoende omvangrijk zijn om deze vier rollen te kunnen vervullen: diversificatie ten opzichte van aandelen, inkomen genereren, bijdragen aan kapitaalbehoud en inflatiebescherming.