AXA IM: Aandelen profiteren als onzekerheid afneemt

Overheidsingrijpen heeft beleggers moed gegeven, maar het is niet te zeggen of markten de bodem achter de rug hebben. Om van het uiteindelijke herstel te profiteren, adviseert AXA Investment Managers om meer kwaliteitsaandelen te selecteren, in combinatie met obligaties als risicobuffer.

Dit schrijft Chris Iggo, chief investment officer Core Investments van de Franse vermogensbeheerder, in zijn marktcommentaar Iggo’s Insight. Hierin wijst hij erop dat de huidige zorgen rond covid-19 van een andere orde zijn dan die ten tijde van de kredietcrisis van 2008. Wel zijn de stimuleringsmaatregelen van overheidswege tot dusverre bemoedigend.

Het herstelpad zal evenwel niet in een V-vorm verlopen, maar eerder lijken op de ‘swoosh’ van het Nike-logo. Allereerst zal de covid-19 pandemie onder controle gebracht moeten worden. De besmettingsstatistieken tonen deze week in veel Westerse landen al afvlakking. Vervolgens zal moeten blijken hoe groot de schade is als de lock-downs opgeheven worden. En pas in derde instantie zal de lange weg naar herstel kunnen worden ingezet.

Aandelen hebben steun gekregen van de ingrepen op de obligatiemarkten, maar de winstverwachtingen voor dit jaar worden intussen drastisch teruggeschroefd. En bij een daling met 40% en een koerswinstverhouding van 20, zou de S&P 500 nog wel 800 punten lager moeten staan, becijfert Iggo. ‘Het beste waar we op kunnen hopen is dat aandelenbeleggers vooruit blijven kijken en het herstel op koers blijft.’

De CIO ziet ook dat delen van de economie niet volledig stilgelegd zijn en redelijk snel weer kunnen normaliseren. ‘Ons realiserend dat de bodem niet uitgekiend kan worden, zal een lange-termijn beleggingsstrategie het gewicht van aandelen moeten uitbreiden’, sluit hij af.