BlackRock: aandelenmarkt VS aantrekkelijk door kwaliteitsbedrijven en omvang steunpakket

De Amerikaanse autoriteiten hebben naar aanleiding van de corona-uitbraak daadkrachtige en uitgebreide steunmaatregelen genomen, die de steunmaatregelen in andere ontwikkelde economieën overstijgen. “We verwachten dat er in de VS nog meer steunmaatregelen volgen, en rekenen daarom voor de komende zes tot twaalf maanden op een outperformance van de Amerikaanse aandelenmarkt vergeleken met aandelen uit andere ontwikkelde markten”, stelt Het BlackRock Investment Institute (BII) in zijn wekelijkse marktcommentaar.

“De Amerikaanse aandelenmarkt heeft een relatief hoge concentratie van bedrijven van goede kwaliteit die de naar ons inzicht in staat zijn om deze storm het hoofd te bieden”, aldus het BII.

“We vinden het relatief grote aandeel kwaliteitsbedrijven op de Amerikaanse aandelenmarkt gunstig in de huidige onzekere economische omstandigheden”, stelt het BII, verwijzend naar het grote gewicht van Amerikaanse bedrijven in de MSCI ACWI Quality Index. “Amerikaanse aandelen maken 70 procent uit van deze index, 14 procentpunt meer dan in de MSCI ACWI Index.”

In onderstaande grafiek is deze verhouding weergegeven:

Msciacwiindex

Bron: BlackRock Investment Institute en data van MSCI per 7 april 2020. De staven tonen de wegingen van verschillende regio’s in de MSCI ACWI Quality Index, minus die in de MSCI ACWI Index.

IT, communicatie en gezondheidszorg

Volgens het BII is hiervoor de verklaring dat de Amerikaanse aandelenmarkt relatief veel bedrijven uit de sectoren IT, communicatie en gezondheidszorg heeft.

Amerikaanse aandelen zijn weer 20% gestegen sinds de duikeling in maart. Het BII schat dat de initiële afname van economische activiteit ruim tweemaal zo groot is als tijdens de financiële crisis, maar dat op lange termijn de impact minder hevig zal zijn dan toen, mede dankzij het enorme pakket van USD 2 biljoen aan steunmaatregelen. “Dat is 10% van het Amerikaanse bbp, en daarmee het grootste steunpakket van alle ontwikkelde regio’s. We voorzien ook dat er in de VS meer ruimte voor aanvullende steunmaatregelen is dan in andere regio’s.”