La Financière de l’Echiquier: centrale banken bieden steun beurzen

Bijdrage door La Financière de l’Echiquier

Historische weken volgen elkaar op in de markten. De laatste was bijzonder bullish: in slechts vier dagen (Goede Vrijdag is gesloten op de markten) steeg de S&P500 met meer dan 12% in dollars, de Nasdaq met meer dan 10% en de Europese aandelenindexen met bijna 8%. De voorraden die tijdens de crisis het meest zijn verwaarloosd, met name de cyclische, hebben zich bijzonder goed hersteld.

Waarom zo'n stijging?

De economische en gezondheidscrisis verdiept zich, maar de afgelopen dagen zijn er verschillende elementen naar voren gekomen die het vertrouwen ondersteunen.

Om te beginnen lijkt het erop dat er in een groot deel van Europa, waarschijnlijk met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, een piek in nieuwe ernstige gevallen van Covid-19 patiënten is gepasseerd, of in ieder geval in zicht is. Als gevolg daarvan worden er concrete reflecties gemaakt over deconfiniëring. Oostenrijk en Spanje hebben op verschillende niveaus hun systemen net verzacht. De tunnel laat een ver licht zien. De markten anticiperen er nog steeds op en hebben niet nagelaten het te verwelkomen, ook al blijft de weg die voor ons ligt lang en onzeker.

Naast deze gezondheidsfactor geven centrale banken en overheden steeds meer steun aan de economie en de markten. Zo kondigde de Fed op donderdag 9 april een nieuw programma aan voor de aankoop van obligaties en steun voor bankkrediet voor een bedrag van 2,3 biljoen dollar. Voor het eerst toonde het zich zelfs bereid om zogenaamde high-yield Amerikaanse bedrijfsobligaties te kopen, een eufemisme voor "speculatieve" of "slechte kwaliteit". Het is zinvol: in het licht van de verwachte golf van ratingverlagingen zou het wegblijven van hoge rendementen veel bedrijven hebben achtergelaten die voorheen in goede financiële gezondheid verkeerden, maar die door de gevolgen van de inperking in moeilijkheden waren geraakt. Dit is een belangrijke stap: vanaf nu kan de Fed bijna elk type obligatie kopen.

Een eerste stap werd gezet op 23 maart: de Fed kondigde aan dat ze voor het eerst bedrijfsobligaties zou kunnen kopen, gevolgd door een formidabele aandelenrally in de daaropvolgende dagen. Gezien de vastberadenheid van de Fed is de markt van mening dat er geen limiet is aan wat zij kan doen, en dat zij op een dag snel zou kunnen aankondigen dat zij aandelen zal kopen of nieuw gecreëerd geld zal uitdelen aan huishoudens.

Naast deze fundamentele factoren is er een meer ad hoc-element: het sluiten van een overeenkomst om de olieproductie te verminderen tussen de leden van de "uitgebreide" OPEC om de prijs per vat te ondersteunen. Enerzijds geeft dit aan dat er ondanks hun rivaliteit nog steeds sprake is van enige samenwerking tussen deze landen. En aan de andere kant verlicht het de druk op de olieproducenten, met name de Amerikaanse, en op de daarmee samenhangende banen.

Ten slotte zou de waarschijnlijk nog steeds zeer defensieve marktpositionering op een dag vanuit technisch oogpunt een zuiver mechanische trendbreuk kunnen inluiden. In feite zijn er in ieder geval gedeeltelijke omkeringseffecten van de trend te zien wanneer er extreem stijgende of dalende posities zijn ingenomen.

Geeft deze rally vertrouwen?

Naar onze mening is het raadzaam om relatief voorzichtig te blijven in deze markt. Toegegeven, de programma's voor begrotingssteun zijn ongekend. Maar er zijn nog steeds een zeer groot aantal remmen of onbekenden. In de eerste plaats zijn niet alle steunplannen en bedrijven of huishoudens direct met elkaar verbonden. Er zijn operationele problemen, met name bij de ondersteuning van werkloze Amerikaanse huishoudens.

Bovendien compenseert het steunbeleid niet de verliezen van alle bedrijven, vooral niet van de kleinere. Het risico bestaat dat sommigen achterblijven. Naast deze beperkingen is er ook meer fundamentele onzekerheid over de duur van de inperking. In grote landen zijn er nog geen deconfiniëringsplannen. Ze zullen geleidelijk aan worden uitgevoerd, en onder voorbehoud van mogelijke omkeringen als er zich een nieuwe besmetting voordoet, bijvoorbeeld in het geval van een tweede golf, zoals in sommige Aziatische landen het geval lijkt te zijn. Voorzichtigheid is daarom geboden binnen 6 maanden.

Ten slotte zijn de waarderingen van de aandelen teruggekeerd naar het niveau van voor de crisis, wat in de huidige context moeilijk te handhaven lijkt. De markt geeft de indruk zelfingenomen te zijn over waarderingen.

Wat moet je doen met je beschikbare geld (als je dat hebt)?

Een dosis vertrouwen in de huidige markt lijkt ons legitiem, gezien het ongekende steunbeleid van de financiële en budgettaire autoriteiten. Maar proberen de dieptepunten van de markt te kopen lijkt ons riskant: de economie is sinds 1929 nog nooit zo bedreigd geweest. De waarderingen blijven hoog. En we zijn nog maar twee maanden verwijderd van een crisis die meer dan een half jaar zou kunnen duren. Daarom lijkt het gepast om een zekere mate van voorzichtigheid na te streven. Voor beleggers met een lange en rustige horizon kunnen de huidige instapmogelijkheden volgens ons echter veelbelovend zijn: de centrale banken hebben duidelijk gemaakt dat ze alles zullen doen wat in hun macht ligt - immens - om risicovolle activa voor onbepaalde tijd te ondersteunen...