Pimco: Pandemie leidt tot langdurig lagere rente

De huidige coronapandemie leidt tot een New Neutral 2.0, een universum waarin reële rentes langdurige perioden laag of zelfs negatief zijn. Dat stelt Global Economic Advisor Joachim Fels van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

De Pimco-econoom baseert zich onder andere op hun eigen outlook ‘From Hurting to Healing’ en op het onderzoek (getiteld Longer-Run Economic Consequences of Pandemics) van de Federal Reserve Bank of San Francisco en voormalig Pimco-adviseur Alan Taylor. Zij bestudeerden rentes tijdens en na pandemieën sinds de 14de eeuw en concluderen dat deze langdurige economische effecten hebben, waardoor de reële rente decennia na het einde van elke pandemie laag bleef.

Fels ziet dat aan de ene kant analisten betogen dat, zodra een pandemie voorbij is, record begrotingstekorten, zorgen over de houdbaarheid van de schuld en een hogere inflatie de nominale en reële rentetarieven zullen terugdringen tot, en mogelijk zelfs boven, het niveau van vóór de pandemie. Anderen betogen dat een combinatie van een besparingen door de particuliere sector en een impliciete of expliciete controle van de nominale rentecurve door centrale banken de rentetarieven laag zullen houden lang nadat de pandemie is verstreken.

De huidige coronacrisis verschilt op een aantal vlakken van eerdere virusuitbraken, stelt Fels. Eerdere pandemieën decimeerden de beroepsbevolking en creëerden derhalve een schaarste aan arbeidskrachten. De meeste slachtoffers van COVID-19 zijn oudere personen, die een kleiner deel van de beroepsbevolking uitmaken. Een tweede verschil is de omvang van begrotingsmaatregelen door overheden: veel grote overheden willen het gat in de inkomens en de totale vraag als gevolg van lockdowns en sociale distantiëring opvullen.

Desalniettemin luidt de huidige crisis een New Neutral 2.0 in, waarbij de rente in de voorzienbare toekomst nog wel negatief zal zijn. Enerzijds voorziet de Pimco-econoom dat bedrijven en particulieren in de spaarstand schieten. “Hetzelfde geschiedde na de vier vorige recessies, met name na de Global Financial Crisis.” Anderzijds zullen centrale banken de korte rente laag houden en de yields op obligaties op middellange en lange termijn beperken via grootschalige aankopen en vormen van controle van de rentecurve.

De Pimco-econoom is ervan overtuigd dat de gezondheids- en humanitaire crisis van COVID-19 uiteindelijk zal overgaan. “Hopelijk eerder dan later”, aldus Fels. “Echter, beleggers moeten zich schrap zetten voor een New Neutral 2.0-wereld met nog lagere reële rentetarieven.”