Newton IM: Coronacrisis leidt tot stijging aantal stranded assets

De coronacrisis leidt tot een stijging van het aantal stranded assets, activa die niet langer rendabel zijn om te exploiteren. Met name de sector voor fossiele brandstof wordt hierdoor geraakt, verwacht Lloyd McAllister, duurzaam beleggingsanalist bij Newton Investment Management, onderdeel van BNY Mellon Investment Management.

McAllister blikt vooruit op de gevolgen op de lange termijn van de coronacrisis. Hij verwacht dat de wereld na de crisis verschuift naar groene toekomst en dat er mogelijk na 2025 een dalende vraag naar fossiele brandstoffen intreedt. Dit leidt vervolgens tot een stijging van het aantal stranded assets, terwijl de vraag naar alternatieve energiebronnen stijgt.

Deze waardeloze bezittingen vormen zowel een bedreiging als een kans voor bedrijven. “De wereld is momenteel nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen voor betrouwbare energie”, stelt de Newton-analist. “We gaan echter voorzichtig om met deze langetermijnverwachtingen, aangezien vraag, aanbod en prijs worden bepaald door veel onderling verbonden variabelen die steeds moeilijker te voorspellen zijn naarmate de langere tijdshorizon langer is. Bovendien is er het risico van technologische ontwrichting.”

Aan de andere kant dwingen deze stranded assets bedrijven om hun geld efficiënt te besteden. Ze helpen bedrijven met fossiele brandstofbedrijven ertoe aan te zetten goedkope producenten te worden en de goedkoopste methode te vinden om koolwaterstoffen te winnen, legt McAllister uit. “Dit zorgt ervoor dat naarmate de vraag op zeer lange termijn afneemt, het aanbod wordt gekocht, in plaats van de duurdere en moeilijker toegankelijke en verfijnde energiebronnen.”