T. Rowe Price: Obligaties opkomende markten bieden aantrekkelijk potentieel na ongekende verkoopgolf

 • T. Rowe Price verhoogt de vooruitzichten voor schuldpapier van opkomende markten (EM) op basis van de historisch hoge yield-niveaus en de groeiende macro-economische steun.
 • Ondanks de aanhoudende zorgen over het coronavirus bieden EM-obligaties op de middellange tot langere termijn veel winstpotentieel voor beleggers.
 • Historisch gezien herstellen EM-obligaties zich relatief snel na crises waarin de spreads oplopen. Beleggers die daarvan willen profiteren zouden vroeg in moeten stappen.

  Mike conelius
  Mike Conelius
  Schuldpapier van opkomende markten (EM) wordt steeds aantrekkelijker na de scherpe maar korte verkoopgolf die heeft plaatsgevonden. Ondanks de aanhoudende zorgen over het coronavirus en de economische impact ervan, pakken de gevolgen van de ongedifferentieerde sell-off voor de waarderingen van EM-obligaties gunstig uit. Zelfs als de volatiliteit op de korte termijn aanhoudt, meent Michael Cornelius, Portfolio Manager, Emerging Market Bond Fund bij T. Rowe Price, dat de obligaties op de middellange tot langere termijn een profijtelijke belegging kunnen zijn. Samy Muaddi, portfolio manager en lead manager van Emerging Markets Corporate Bond Strategy bij T. Rowe Price, stelt dat wanneer de credit spreads de omvang bereiken die ze nu hebben er potentieel is voor een dubbelcijferig rendement op bedrijfsobligaties van opkomende markten in de komende jaren. Dit bleek ook tijdens de rally na de wereldwijde financiële crisis.

  Vroeg instappen loont

  De geschiedenis toont aan dat EM-obligaties zich meestal snel herstellen na eerder sterk gedaald te zijn. Als gevolg daarvan zouden beleggers de boot kunnen missen als ze blijven zitten en wachten tot het duidelijk is dat de bodem van de markt is bereikt. Bij beleggen in opkomende markten loont het meestal om er vroeg bij te zijn.

  Nu de index yield (1) boven de 7% noteert, heeft het rendementsverschil tussen obligaties uit EM en ontwikkelde markten (DM) het punt bereikt waarop EM-obligaties potentieel een van de meer profijtelijke beleggingen in het huidige beleggingsklimaat zouden kunnen zijn. Spreads pieken en de yields op Amerikaanse staatsobligaties zijn gekelderd tijdens de vlucht naar veiligere beleggingen. Opeenvolgende stimuleringsmaatregelen in de VS en andere grote markten hebben de neerwaartse druk op de kernrendementen verhoogd en tegelijkertijd schuldpapier ondersteund. Volgens Cornelius lijkt het aanhouden van ultra-laag en negatief renderende DM-obligaties een asymmetrisch risico, aangezien de yields op DM-schuld waarschijnlijk niet veel lager zullen uitvallen, zelfs als de risicoaversie op korte termijn aanhoudt.

  Cornelius denkt daarom dat vooral EM-obligaties in harde valuta een sterk potentieel hebben. De yields hebben volgens hem een niveau bereikt waarop beleggers gecompenseerd zouden moeten worden voor verdere koersschommelingen op korte termijn, terwijl ze potentieel sterke rendementen zouden kunnen opleveren wanneer de virusuitbraak afneemt en de markten zich herstellen.

  Het ergste is mogelijk al achter de rug

  Opeenvolgende maatregelen van mondiale beleidsmakers in de afgelopen weken zouden de stabiliteit van de opkomende markten kunnen helpen verbeteren. Hoewel het niet mogelijk is aan te geven wanneer en waar de EM-sell-off zijn hoogtepunt zal bereiken, ziet Cornelius wel een paar redenen voor optimisme op de middellange termijn:

  Stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken...

  Meerdere steunmaatregelen wereldwijd zullen de negatieve economische gevolgen van de uitbraak waarschijnlijk verminderen. In de komende weken en maanden zal waarschijnlijk nog meer verkoopdruk volgen naarmate de dreiging van het coronavirus zich ontwikkelt. De gezamenlijke inzet van de beleidsmakers zou de markten echter moeten helpen functioneel en liquide te blijven, wat de paniekverkoop tijdens de recente sessies heeft beteugeld.

  Hervormingsprogramma's van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

  Het IMF heeft aangegeven dat het bereid is om wereldwijd tot 1 biljoen dollar te lenen, wat het sentiment zou moeten ondersteunen. De IMF-programma's die al met specifieke EM-landen worden uitgevoerd, zullen hen hopelijk aanmoedigen om vast te houden aan positieve hervormingsprocessen, wat zou moeten helpen om de algemene schuldkwaliteit tijdens en na de coronavirus-gerelateerde neergang te handhaven.

  Stabilisatie in China

  De uitbraak van het coronavirus is op dit moment in China aan het afnemen en de economie van het land zou gestaag moeten terugkeren naar een normale gang van zaken. De Chinese economie blijft in veel opzichten de motor van de EM, en een opleving daar zou waarschijnlijk een impuls geven aan de bredere EM-markten.

  T. Rowe Price erkent dat de uitbraak van het coronavirus een unieke en zeer onzekere gebeurtenis is. De volatiliteit zou langer kunnen blijven dan verwacht, en de economische en menselijke impact zou enige tijd voelbaar kunnen zijn. Het beleggen in een risicodragende waarde zoals opkomende markten in dit beleggingsklimaat gaat gepaard met onzekerheid. Desalniettemin denkt T. Rowe Price dat de huidige niveaus een aantrekkelijke potentiële compensatie bieden voor dit risico. Het is wel essentieel om selectief en geduldig te blijven. Door prioriteit te geven aan aan een goede selectie van individuele obligatieleningen kunnen beleggers een sterk rendement genereren op de middellange tot lange termijn.