Vanguard: Beleggers blijven gedisciplineerd ondanks marktvolatiliteit

Ondanks de marktvolatiliteit blijven particuliere beleggers gedisciplineerd en gefocust op de lange termijn. Dat blijkt uit onderzoek van Vanguard naar het handelsgedrag van zijn beleggers in de VS. Hoewel er meer transacties plaatsvonden, bleven meer dan 9 van de 10 huishoudens trouw aan hun beleggingsdoelen: ondanks de marktdaling, handelden ze niet.

Verdere conclusies:

 • Van de huishoudens die wel handelden, deed de helft slechts één enkele transactie
 • De meerderheid van de huishoudens die wel handelden, ongeveer zeven van de tien, stapte in aandelen
 • Die huishoudens kochten vooral aandelen die flink in waarde waren gedaald, terwijl oudere, rijkere beleggers in bescheiden mate overstapten naar vastrentende waarden

  Vanguard onderzocht de periode vanaf 19 februari – de piek op de Amerikaanse markten – tot en met 20 maart. Tijdens deze periode handelde ongeveer 8 procent van de particuliere beleggers bij Vanguard, van wie de helft maar één transactie deed. Meer dan 90 procent van de particuliere beleggers bleef dus trouw aan zijn beleggingsdoelen op lange termijn en handelde niet, ondanks de marktdalingen als gevolg van de corona-uitbraak.

  Desondanks behoorden 16 van de 22 onderzochte handelsdagen tot die met de hoogste Amerikaanse particuliere handelsactiviteit sinds 2011, aldus Vanguard, dat zich baseert op historische data die ruim 2000 handelsdagen teruggaat. De vermogensbeheerder volgt al sinds 2011 de handelsactiviteit onder zijn particuliere beleggers.

  De meerderheid van de huishoudens die handelden – ongeveer zeven van de tien – koos voor aandelen in plaats van vastrentende waarden (obligaties en cash). Toch bleef de netto geldstroom naar vastrentende waarden positief, wat aangeeft dat de huishoudens met de hoogste saldi wegtrekken van aandelen. Dit suggereert dat oudere en/of rijkere huishoudens meer geneigd zijn om met een kleine marge te verkopen tijdens correcties, terwijl de ‘gewone’ particulier eerder koopt ‘in de dip’.

  Ondanks een verhoging in de handelsvolumes is meer dan 90 procent van de Amerikaanse particuliere Vanguard-beleggers ‘op koers gebleven’: ze hebben niet gehandeld in reactie op de daling van de markt. Met andere woorden: de overgrote meerderheid van de beleggers handhaaft een langetermijnperspectief ondanks de onrust op de markt.