Is stopzetting van aandeleninkoop een risico voor marktherstel?

Steeds meer Amerikaanse bedrijven staken hun aandeleninkoopprogramma. Kan dat negatieve gevolgen hebben voor het herstel van de aandelenmarkt, vraagt Sean Markowicz, strateeg bij Schroders, zich af. De impact op de markt als geheel lijkt beperkt, maar specifieke sectoren kunnen harder dan andere hierdoor geraakt worden.

Seanmarkowitz
Sean Markowitz

Buyback basis onder bullmarkt

Er wordt naar aandeleninkoopprogramma’s gewezen als belangrijke drijfveer voor de langste bullmarkt op de Amerikaanse beurzen. Nu bedrijven hun aandeleninkoop opschorten, vreest men dat dit de daling van de aandelenmarkten zal versterken.

Door eigen aandelen in te kopen, reduceren bedrijven hun uitstaande aandelenkapitaal, wat de winst per aandeel ten goede komt. Bedrijven als McDonald’s, Best Buy en AT&T hebben het mes al in hun inkoopprogramma’s gezet. Hoe langer de Covid-19-crisis aanhoudt, des te groter de behoefte aan kasgeld en hoe langer de lijst zal worden met bedrijven die hun inkoopprogramma’s staken.

Buyback-bedrijven onder druk

Als de ‘buyback boom’ stokt, dan zal duidelijk worden welke bedrijven hun winst per aandeel kunstmatig hebben opgekrikt. Die aandelen zullen vooral te lijden hebben. Maar die bedrijven staan al onder druk. De top 100 bedrijven met de hoogste buyback ratio zijn in het eerste kwartaal met 31% gedaald, tegen -21% voor de S&P500.

Bourseactions

Bedrijfsaankopen zijn gedreven door een 50-50 combinatie van buybacks en fusies en overnames (M&A). Maar beide zullen waarschijnlijk snel opdrogen. In het laatste kwartaal van 2019 daalden de overnames al met 20% ten opzichte van een jaar eerder en de M&A-activiteiten daalden met 51% in het eerste kwartaal van 2020, de grootste daling op jaarbasis sinds 2008. Als deze trends zich doorzetten, kan de terugval van de markt nog groter worden en het herstel van de aandelenmarkten worden vertraagd.

Deze redenering verhult echter welke bedrijven het meest actief waren met inkopen. De 500 grootste Amerikaanse bedrijven hebben de afgelopen vijf jaar 3,2 biljoen dollar besteed aan aandeleninkoop. Maar de top 20 is al goed voor een derde van dat bedrag. Apple alleen al voor 8%. Dat maakt dat de impact van het stopzetten van buybacks vooral gevoeld zal worden in een handvol sectoren en bedrijven.

Meest gevoelige sectoren

In de afgelopen vijf jaar was het verschil tussen de jaarlijkse winst per aandeel en de groei van het netto inkomen ongeveer 1% voor een bedrijf in de S&P500. Om dit in context te plaatsen : het totale rendement op jaarbasis van de S&P 500 over dezelfde periode bedroeg 11%. Dus ondanks de hype over buybacks was het effect op de aandelenkoers onbeduidend. Maar het effect verschilt sterk per sector. Voor bepaalde sectoren is de impact beduidend hoger.

Schroders wijst met name op duurzame consumptiegoederen en industriële productie als sectoren waar het afgelasten van inkoopprogramma’s gevoeld zal worden. Gemiddeld verhoogden ze hun jaarlijkse winst per aandeel met respectievelijk 4,5% en 3,7% per jaar. De Covid-19-crisis zal juist op deze sectoren invloed hebben, gezien hun gevoeligheid voor reisbeperkingen en een dalende consumentenvraag. Inkoopprogramma’s hebben daarentegen weinig invloed gehad op meer defensieve sectoren van de markt, zoals basisconsumptiegoederen en de gezondheidszorg. Vanuit dit perspectief zien ze er minder kwetsbaar uit. Aan de andere kant waren de afgelopen vijf jaar in een aantal sectoren bepaalde bedrijven netto-uitgevers van aandelen.

Kortom, niet alle aandelen worden even hard geraakt. Slechts enkele bedrijven hebben hun winst per aandeel enorm opgedreven door inkoopprogramma’s.

Van inkoop naar uitgifte

Het is mogelijk dat de buyback-trend volledig omslaat en dat de bedrijven niet alleen hun inkoop moeten staken, maar zelfs nieuwe aandelen moeten uitgeven. Dat drukt dan zwaar op de toekomstige winst per aandeel.

Een herhaling van een dergelijk scenario is een realistisch vooruitzicht. Sommige bedrijven zullen gedwongen worden hun balansen te herstellen en hun schulden af te bouwen om te voorkomen dat hun rating wordt verlaagd.

De markten zitten daar niet op te wachten. Maar de angst dat dit de terugval op de markten zal versterken, vindt Markowicz overdreven. De impact op de markt als geheel is veel beperkter dan wordt aangenomen. De mate van economisch herstel zal de belangrijkste drijfveer zijn voor de winstgroei in de toekomst, niet de buybacks.

De beleggers moeten daarom goed opletten welke aandelen en sectoren met tegenwind te maken krijgen door het wegvallen van aandeleninkoopprogramma’s.