Amundi: Belangrijke rol IMF en China in steun opkomende markten

De gevolgen van de coronapandemie op opkomende economieën zullen zeer negatief zijn. Niet alleen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan hulp bieden in de vorm van schuldverlichting, maar ook China heeft hierin een belangrijke rol, schrijven analisten van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Amundi ziet dat met name Zuid-Afrika, Colombia, Hongarije en Maleisië gevoelig zijn voor de effecten, aangezien zij kampen met begrotingsproblematiek en bovendien extra gevoelig zijn voor externe factoren door een al zwakke eigen munt. Een combinatie van een negatieve bbp-groei, een sterke Amerikaanse dollar en zeer lage olieprijzen kan in opkomende landen leiden tot afwaarderingen, valutacrises en - in het ergste geval – het niet nakomen van betalingsverplichtingen.

Internationale autoriteiten, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, bieden via verschillende instrumenten ondersteuning aan opkomende economieën. Zo heeft het IMF de afgelopen weken bijna 100 verzoeken om uitbetaling of schuldverlichting ontvangen.

Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en China zegden via het IMF onlangs hulp toe ter waarde van $500 miljard. Dat geld is bedoeld als schuldverlichting voor landen als de Democratische Republiek Congo, Gambia, Mozambique, Nepal en Afghanistan. ‘Deze hulp is echter nog niet toereikend’, concludeert Amundi. ‘In de huidige context is er meer behoefte aan een toename van de kredietverleningscapaciteit dan aan de beschikbaarheid van verschillende instrumenten.’

Een ander belangrijk aspect bij de schuldhulpverlening, is de rol van China als leningverstrekker. Dat land is de afgelopen jaren een meer relevante schuldeiser geworden voor kleine economieën die rijk zijn aan hulpbronnen. ‘Als we het hebben over schuldverlichting, mogen we het belang van deze niet-institutionele schuldeiser en het commerciële karakter van zijn leningen niet onderschatten’ schrijven de Amundi-analisten. ‘Dit kan worden beschouwd als een beperking van de effectiviteit van de IMF-initiatieven en als een beperking om meer middelen van de VS te krijgen.’