AXA IM: Laat klimaat geen pandemieslachtoffer worden

Overheidssteun gaat ook naar oliebedrijven, terwijl dit volgens AXA Investment Managers bij uitstek de tijd is voor overheidsinvesteringen in duurzame ontwikkeling.

Dit stelt Gilles Moëc, chief economist van AXA Group, in een Macro-cast column en podcast op de website van de Franse assetmanager. Hierin betoogt hij dat dit het moment is om een internationaal fonds op te zetten voor versnelling van de energietransitie.

De verminderde uitstoot van CO2 als gevolg van de recessie doet weinig voor de lange-termijn doelstelling om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden. Als de ontwikkeling richting een emissievrije economie niet versnelt, zal het halen van de klimaatdoelen betekenen dat het bruto binnenlands product een decennium lang zal moeten krimpen, aldus Moëc.

Dat is ‘politiek en sociaal onacceptabel, zeker na de huidige schok’, stelt de hoofdeconoom. Hij ziet meer in ‘gezamenlijke uitgifte van langlopende schuld, gebruikmakend van de huidige lage renteomgeving, om investeringen te financieren die nodig zijn voor de groene transitie’. Met steun uit dit fonds kunnen volgens hem ‘robuuste economische groei en minder klimaatopwarming’ verenigd worden.