Pictet AM: Digitale globalisering versnelt door coronapandemie

Wereldwijde lockdowns door de coronacrisis hebben nut en efficiëntie van het internet extra benadrukt. Zowel overheden als bedrijven zien hoeveel er kan worden bereikt met het internet. “In de toekomst wordt ‘digitale globalisering’ ongetwijfeld nog belangrijker”, concludeert hoofdeconoom Patrick Zweifel van vermogensbeheerder Pictet AM.

Volgens Zweifel is het aannemelijk dat de handel niet catastrofaal zal worden geschaad, maar dat internationale economische betrekkingen voorgoed veranderen. “Digitale diensten nemen in toenemende mate de plaats in van fysieke goederenstromen. Ook worden toeleveringsketens breder en regionaler”, betoogt de hoofdeconoom.

Zweifel voorziet dat overheden die uit de coronacrisis kruipen, ongetwijfeld twee keer nadenken over de voordelen van wereldwijde integratie en onderlinge afhankelijkheid. “Barrières om te reizen zullen waarschijnlijk hoog en blijvend zijn, net als veiligheidsmaatregelen na 11 september 2001.”

Dit leidt volgens de econoom van de Zwitserse assetmanager tot minder handel in fysieke goederen en minder mobiliteit van mensen. Dit bekent niet dat internationale handel moet worden onderschat. “De voordelen van wereldwijd met elkaar verbonden economieën zijn veel groter dan de kosten. De afgelopen decennia van stijgende wereldhandel hebben honderden miljoenen mensen uit de armoede gehaald.”