Impactvolle reacties op COVID-19

Door Veronique Chapplow, Investment Director bij M&G

COVID-19 heeft het normale leven en de gehele samenleving ernstig verstoord door de manier van werken en de prioriteiten te veranderen. Zou dit, op een moment dat de markten en de samenleving worstelen met de crisis, kunnen leiden tot een accentverschuiving waarbij de impact van de investeringen naar de mainstream wordt verplaatst?

Veronique chapplow
Veronique Chapplow

Beleggen met de intentie om zowel een positieve maatschappelijke impact als een financieel rendement te genereren, wordt nog steeds vaak gezien als 'nice to have', of iets wat eigenlijk alleen geschikt is voor mensen met verantwoordelijkheidsbesef. Maar omdat COVID-19 de markten en de samenleving ernstig verstoort, worden uit pure noodzaak de prioriteiten bijgesteld en de standpunten opnieuw geformuleerd. Deze accentverschuiving zou ervoor kunnen zorgen dat impactbeleggen mainstream wordt. Een wereld in lockdown richt zich immers op de problemen waar we mee te maken hebben en op de noodzaak om oplossingen te vinden.

Hoewel het grote publiek de afgelopen jaren meer aandacht begon te krijgen voor de milieuvraagstukken, heeft de pandemie de aandacht nu verlegd naar de enorm grote sociale uitdagingen in de wereld. Het toont aan hoezeer de milieuproblematiek en de sociale uitdagingen met elkaar verweven zijn.

Het meest frappant is misschien dat het virus in een paar weken tijd de trieste realiteit van ontoereikende gezondheidsvoorzieningen aan het licht heeft gebracht. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat ten minste de helft van de wereldbevolking geen toegang heeft tot essentiële gezondheidsdiensten en dat ongeveer 100 miljoen mensen in extreme armoede worden geduwd omdat ze voor gezondheidszorg moeten betalen.

Hoewel de ontwikkelingslanden het meest blootgesteld zijn aan slechte voorzieningen, treft dit ook enkele van de rijkste landen ter wereld. In de VS hadden volgens schattingen van het Census Bureau ongeveer 27,5 miljoen mensen in 2018 geen ziektekostenverzekering, omdat dit land het duurste gezondheidszorgsysteem ter wereld heef

Inclusieve versie van het kapitalisme

De sociale en menselijke kosten van de pandemie toonden aan dat er dringend meer middelen moeten gaan naar de domeinen omschreven door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals -SDGs); vooral SDG 3 - Gezondheid en Welzijn. Bovendien volstaat de overheidsinterventie niet om ons uit de huidige crisis te bevrijden. De bedrijfswereld in het algemeen moet een bijdrage leveren om de leegte op te vullen. De bedrijven kunnen niet alleen zorgen voor het broodnodige kapitaal. Ook hun vermogen om te innoveren en onmiddellijk hulp te bieden aan de mensen die lijden, en hun vermogen om op lange termijn oplossingen te vinden voor de systeemuitdagingen, zal belangrijk zijn.

Wij geloven dat impactbeleggen echt het verschil kan maken door bedrijven te ondersteunen die de intentie hebben om een positief effect te hebben op de maatschappij en het milieu. Dat betekent niet dat dit filantropische organisaties zijn. Ze zullen integendeel worden beoordeeld op hun vermogen om financieel rendement te behalen, in overeenstemming met de positieve effecten die ze produceren. Aangezien deze impactvolle bedrijven oplossingen creëren voor enkele van 's werelds grootste uitdagingen, zullen veel van hen in tijden als deze een meer inclusieve versie van het kapitalisme laten zien door speciale maatregelen te nemen om hun werknemers, hun klanten en de gemeenschap in het algemeen te ondersteunen.

Bedrijven die een stap verder gaan

Een aantal impactvolle bedrijven spant zich in om oplossingen aan te bieden, waarbij ze hun expertise inzetten of, in sommige gevallen, gloednieuwe producten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld diagnostische tests, onderzoek naar de behandeling van ziekten met het oog op de ontwikkeling van therapieën, de ontwikkeling en productie van specifieke verpakkingen, en financiële steunmaatregelen voor klanten.

  • Wat de gezondheidszorg betreft, belegt ons Positive Impact Fund bijvoorbeeld in het Amerikaanse diagnostisch bedrijf Quest, dat sinds 9 maart meer dan 940.000 COVID-19 tests heeft uitgevoerd. Daarnaast heeft Thermo Fisher Scientific een diagnostische kit ontwikkeld die de verwerking van de COVID-19 tests verkort tot vier uur nadat de monsters het lab hebben bereikt. Op het gebied van onderzoek brengen verschillende bedrijven waarin wij beleggen hun kennis in om deel te nemen aan de zoektocht naar een behandeling ter bestrijding van COVID-19, zoals plasmaspecialist Grifols.

  • De oplossingen beperken zich niet alleen tot de zorgsector, zoals het internationale verpakkingsbedrijf DS Smith bewijst. Het bedrijf werkte samen met voedingsdetaillisten in heel Europa om voedselverpakkingen of recycleerbare dozen te ontwerpen en te produceren die tot aan de deur van de meest kwetsbaren kunnen worden geleverd. Veel bedrijven waarin we belegd zijn, hebben ook welgekomen financiële steunregelingen voor hun klanten ingevoerd. Onder andere het Keniaanse telecommunicatiebedrijf Safaricom.

  • Positieve acties als deze tonen aan dat impactvolle bedrijven daadwerkelijk kunnen helpen en innovatieve oplossingen kunnen aanbieden in tijden van crisis. In feite zal hun capaciteit en bereidheid om zich snel aan te passen hen op de lange termijn waarschijnlijk veerkrachtiger maken. Als de COVID-19 crisis achter de rug is, zullen klimaatverandering, vervuiling en ongelijkheid nog steeds actueel blijven en zal de inzet van impactvolle bedrijven om de gevolgen daarvan te bestrijden nog even belangrijk zijn als voorheen.

    De onmiddellijke gevolgen van deze pandemie zijn zowel op menselijk als op economisch vlak onthutsend. Te midden van deze crisis blijven we zoeken naar zonnige vooruitzichten. We hopen dat dit ons er tijdig aan herinnert hoe belangrijk een goed functionerend gezondheidszorgsysteem is. Het zou ook mooi zijn om te zien dat de kanalen van Venetië helder blijven en dat de mensen in steden zoals Peking, Los Angeles of Londen de lucht kunnen inademen zonder dat ze bang hoeven te zijn voor hun gezondheid. We hopen dat de overheden en de bedrijven hun inspanningen zullen opvoeren om de broodnodige oplossingen te vinden voor al deze grote maatschappelijke uitdagingen.