Overzicht corona investmentnieuws: Kopen als de angst in de markt op z’n hoogst is

Hieronder vindt u een overzicht van het corona-gerelateerde investmentnieuws van vandaag

“Investeren is het positioneren van kapitaal om te profiteren van toekomstige ontwikkelingen”, dat zegt Howard Marks van Oaktree Capital. De grote vraag voor beleggers is waar deze ontwikkelingen plaats zullen vinden.

Wereldwijde high yield-markten - getroffen door een drievoudige klap van de uitbraak van het coronavirus, de olieprijsoorlog en een liquiditeitsstop – hebben een sell-off gezien, die sinds de financiële crisis van 2008 niet meer is gezien, merkt Amundi’s high yield team op in een nieuw rapport, Revisiting the Global High Yield Outlook in the Wake of the Covid-19 Pandemic. Energie, toerisme, transport en retail zijn het zwaarst getroffen.

Veel van de huidige somberheid is echter al ingeprijsd, concludeert het team. Hoewel beleggers selectief en flexibel moeten blijven, 'geloven we dat de markt zal normaliseren en versterken zodra we de piek van de pandemie gezien hebben. Huidige dislocaties kunnen worden gezien als kansen voor beleggers, die enige volatiliteit kunnen verdragen en die een passende beleggingshorizon hebben.” Ook op de vastgoedmarkten, waar alle sectoren en bedrijven zwaar worden getroffen door de Covid-19-crisis, zullen er aantrekkelijke investeringsmogelijkheden ontstaan. Het helpen van klanten om 'hun bedrijven aan te passen aan de nieuwe realiteit van de markten' zal cruciaal zijn, zegt Gerry Hughes, President Europa van het wereldwijde adviesbureau voor onroerend goed Avison Young, dat ex-Brookfield Financial (BFIN) managing partners Martin Brümmer en Christian Schreiber heeft aangesteld als Principals in zijn European Capital Markets-groep om klanten strategische adviesondersteuning te bieden.

Obligaties van bedrijven met een hoge duurzaamheidsscore doen het beter dan obligaties van minder duurzame bedrijven, zowel in goede als in slechte tijden. Dit wijst onderzoek van Robeco uit.

Robeco is in 2018 begonnen met het screenen van bedrijven op basis van de Sustainable Development Goals (SDGs), zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties (VN). Hieruit bleek dat sectoren met positieve SDG-scores over een periode van vijf jaar een beter risico-rendementsprofiel hadden dan sectoren met negatieve scores.

“De SDG Credit-strategieën hebben nu een trackrecord ontwikkeld en dus was het tijd voor een evaluatie van de resultaten op portefeuilleniveau om te zien hoe het SDG-raamwerk in de praktijk waarde toevoegt”, aldus Guido Moret, Head of Sustainable Integration Credits bij Robeco in zijn analyse Avoiding negative impact on the SDGs contributes to performance.

De focus op duurzaamheid resulteert in een sterk dividend voor beleggers die investeren in fondsen van Bouwinvest Real Estate, dat aankondigde een totale return-on-investment (ROI) van 11% in 2019 te hebben behaald. Dit is het vijfde opeenvolgende jaar met dubbelcijferige rendementen. Meer dan 80% van het geïnvesteerde kapitaal van Bouwinvest is te categoriseren als duurzaam. Het bedrijf breidt de portefeuille van gezondheidszorg en betaalbare woningen verder uit, investeert in duurzaam vastgoed en vergroent zijn bestaande portefeuille om zo maatschappelijke voordelen te combineren met financieel rendement op lange termijn.

Dergelijke op SDG en ESG gerichte strategieën laten zien dat het mogelijk is om financiële prestaties te combineren met een meer milieu- en sociaalvriendelijke benadering. Toch bestaat er de vrees dat in de haast om de huidige COVID19-crisis aan te pakken, dat eigenbelangen zullen prevaleren en dat de strijd tegen de klimaatverandering op een zijspoor belandt. Andrew Parry, head of sustainable investment bij Newton Investment Management waarschuwt voor dit soort korte termijn denken in een artikel over ESG. “Nu is het tijd om de verwachtingen opnieuw in evenwicht te brengen en het vacuüm van het overheidsbeleid te vervangen door strategieën, die de voordelen van duurzame, regeneratieve economische ontwikkeling weerspiegelt", zegt hij. Er moeten prikkels komen die de samenwerking bij het zoeken naar oplossingen bevorderen, en de "prikkels die het freeriden stimuleren, dat het klimaatdebat de afgelopen decennia heeft gekenmerkt, moeten weggenomen worden", zegt hij. "Een wereldwijd overeengekomen CO2-prijs, ondersteund door een op tarieven gebaseerd boetesysteem voor niet-deelnemers, zou een manier zijn om deelname te stimuleren en de doeltreffendheid van de ambitie om de wereldwijde koolstofemissies terug te dringen te verbeteren."

Het is volgens Gilles Moëc, chief economist of AXA Group essentieel dat ook overheden meer investeren in duurzame ontwikkelingen.

Zonder snellere decarbonization zou de enige manier om de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw onder de 1,5 graden te houden, een decenniumlange inkrimping van het BBP zijn, merkt hij op in zijn Macrocast column en podcast.

Dat zou 'politiek en sociaal onaanvaardbaar zijn, helemaal na de aanhoudende schok'. In plaats daarvan stelt hij voor dat Europa zou moeten profiteren van de huidige lage rentetarieven, om gezamenlijk langlopende schulden uit te geven, om de groene overgang te financieren, en zo zowel de economische groei te herstellen als de opwarming van de aarde te beteugelen.