BlackRock: Eerste rapportage van stemgedrag en bedrijfsdialogen

BlackRock Investment Stewardship (BIS), de afdeling rentmeesterschap van BlackRock, publiceert voor het eerst de namen van alle bedrijven waarmee de vermogensbeheerder het eerste kwartaal van dit jaar in gesprek is gegaan om een kwestie aan te kaarten, plus een overzicht van het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. Hiermee wil BlackRock een nieuwe standaard vestigen in het transparant zijn over dergelijke activiteiten, en vult daarmee een van de voornemens in uit de brief die het Global Executive Committee in januari naar zijn klanten stuurde. Het kwartaalrapport van het BIS vindt u bijgevoegd bij deze e-mail.

Terugblik eerste kwartaal

Het eerste kwartaal van dit jaar was in meerdere opzichten ongekend. In januari kondigde BlackRock aan dat de focus in 2020 nog meer op duurzaamheid zou komen te liggen. Hoewel dit nog steeds absoluut het geval is, kwamen er de afgelopen maanden veel nieuwe uitdagingen bij voor BlackRock, maar ook voor de klanten en de bedrijven waar klanten in beleggen. De impact van het coronavirus betekende echter niet dat BIS stil kwam te liggen; in het afgelopen kwartaal ging BlackRock 802 keer in dialoog met in totaal 700 verschillende bedrijven en werd er 18.758 keer gestemd tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Bij ruim 30 procent hiervan stemde BIS tegen een of meer voorstellen van het management, en daarmee meer dan 500 keer tegen een bedrijfsdirectie.

Impact corona

Na een aanvankelijke terugval in het aantal gesprekken met bedrijven in de periode dat de wereld moest wennen aan het thuiswerken, is de situatie binnen BlackRock nu weer zo goed als normaal: ook vanuit huis vervult BlackRock zijn fiduciaire plicht om de vermogens van klanten te ondersteunen door te stemmen en met bedrijven in gesprek te gaan.

In het eerste kwartaal waren er bijna 150 COVID-19-gerelateerde gesprekken met bedrijven om de impact van de crisis te bespreken met managementteams. De focus lag hierbij voornamelijk op human capital management, risicomanagement en bedrijfsstrategie. Iedereen kent worstelingen met het vinden van de juiste weg in deze periode. Om duurzaamheid (en in sommige gevallen zelfs levensvatbaarheid) te waarborgen, moet elk bedrijf een balans zien te vinden tussen de belangen van aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en de plaatselijke gemeenschappen waarin ze actief zijn. Bedrijven moeten de komende periode voor de korte termijn lastige beslissingen nemen, waarbij ze schade aan het draagvlak voor hun activiteiten op lange termijn zoveel mogelijk moeten voorkomen.