Verenigde Staten: geldcreatie op zijn hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog

De geldgroei is sterk toegenomen als gevolg van de reactie van de Federal Reserve op de Covid-19-crisis en het feit dat economische agenten hun gelddeposito's hebben verhoogd om de liquiditeit veilig te stellen of de uitgaven te verminderen.

In de afgelopen twaalf maanden is de geldhoeveelheid in het hoogste tempo gegroeid sinds de Tweede Wereldoorlog. M2¹ groeide met 16% YoY, 9% in de afgelopen twee maanden. Dit tempo zal de komende maanden waarschijnlijk hoog blijven.

Onze analyse

Welke gevolgen zal een dergelijke massale geldcreatie hebben voor de economie en voor de inflatie in het bijzonder? Hoewel de afgelopen jaren is gebleken dat de relatie tussen de geldhoeveelheid en de inflatie niet eenvoudig is, is de huidige versnelling ongekend.

Deze snelle toename dempt momenteel een ernstige deflatoire schok en de geldsnelheid is sterk gedaald, in overeenstemming met het activiteitsniveau. De vraag zal pas echt rijzen als het bedrijfsniveau zich herstelt, waarbij ook de houding van de Federal Reserve van doorslaggevend belang is. Tegen deze achtergrond is het nog te vroeg om een antwoord te geven, maar de komende jaren zullen de gelegenheid bieden om terug te komen op enkele klassieke economische vragen.

¹ M2 komt overeen met M1 (munten en bankbiljetten in omloop en girale deposito's) + passbookdeposito's en kortlopende leningen.

Geldgroeiamerika