ABN AMRO MeesPierson: ‘Aandelen voorlopig uit de gratie’

Private bank verkleint aandelenportefeuille ten faveure van liquiditeiten

ABN AMRO MeesPierson doet beleggers de suggestie om hun aandelenportefeuille te verkleinen en ervoor in de plaats een kaspositie op te bouwen. De private bank van ABN AMRO gelooft dat het recente optimisme onder beleggers onhoudbaar is en verlaagt daarom de weging van aandelen van neutraal naar onderwogen. Bovendien houdt ABN AMRO MeesPierson sterk rekening met een tweede, scherpe daling of tenminste een langdurige stabilisatie (zijwaartse handel) van de aandelenkoersen in een brede range, aangezien de lockdowns over de hele wereld langer zullen duren dan eerder verwacht. Voor de langere termijn is de bank wel positief, met een verwacht herstel van de aandelenmarkten later dit jaar.

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: “De economische effecten van de lockdowns worden steeds duidelijker. Elke week waarmee de lockdown-periode wordt verlengd zorgt voor minder economische groei, toenemende werkloosheid en dalende productie. Wij denken daarom dat het neerwaarts potentieel van aandelen op dit moment groter is dan het opwaarts potentieel. Verder zijn onze winstverwachtingen nog lager dan waar de markt momenteel vanuit gaat. Bovendien zijn aandelenwaarderingen terug op het niveau van voor het uitbreken van de crisis en niet aantrekkelijk. Ook zien we dat Trump zijn pijlen alweer richt op China. Tot slot speelt mee dat de zomerperiode veelal een mindere periode voor aandelen is. Dit is het zogenaamde ‘Sell in May-effect’. Daarom stellen we voor om de aandelenportefeuille deels af te bouwen en te kiezen voor cash.”

Herstel verwacht

Toch is het niet alleen kommer en kwel, stelt ABN AMRO MeesPierson. De private bank gaat nog altijd uit van een economisch herstel in het derde kwartaal van dit jaar. Het verkleinen van de aandelenpositie op dit moment dient dan ook om beter voorbereid te zijn op wat gaat komen en om op een later moment in te kunnen spelen op kansen in de markt. De bank heeft momenteel nog altijd een voorkeur voor Amerikaanse aandelen ten opzichte van aandelen uit Europa en opkomende markten. Er is tevens een voorkeur voor de sectoren informatietechnologie en gezondheidszorg, die gedurende de huidige crisis behoorlijk bestendig blijken te zijn. Dit zijn sectoren die domineren op de Amerikaanse markten.

Sector consumptiegoederen houdt goed stand

ABN AMRO MeesPierson verhoogt de weging voor de sector consumptiegoederen (van onderwogen naar neutraal). Volgens de bank houdt deze sector zich goed staande tijdens de crisis en worden producten afkomstig uit deze sector nog steeds gekocht door consumenten. Over het algemeen hebben bedrijven in deze sector een sterke kaspositie en aantrekkelijk dividend. ABN AMRO MeesPierson is negatiever geworden over de financiële sector (van neutraal naar onderwogen), omdat een verslechtering van de economie de grote banken hard gaat raken. Zij krijgen naar verwachting te maken met toenemende kredietverliezen, terwijl de rente langer laag blijft. De weging van nutsbedrijven blijft onderwogen en voor de overige sectoren houdt ABN AMRO MeesPierson vast aan een neutrale weging.

Obligatiestrategie ongewijzigd

In de obligatiestrategie voert ABN AMRO MeesPierson geen wijzigingen door. De private bank kwalificeert staatsobligaties nog altijd als onderwogen, terwijl er een voorkeur voor eurobedrijfsobligaties van solide bedrijven is en een lichte voorkeur (bescheiden overwogen) voor obligaties uit opkomende landen. Op vastrentende waarden ontstaat hierdoor per saldo een neutrale visie.