Is dit een goed moment om in gezondheidszorg te beleggen?

Gezondheidszorg wordt altijd al gezien als een relatief defensieve sector. Maar het tempo waarin er nu veranderingen optreden in de sector, maakt het extra aantrekkelijk om erin te beleggen, stelt John Bowler, fondsbeheerder en sectorspecialist bij Schroders.

Gezondheidszorg als veilige haven

De Covid-19 crisis trekt diepe sporen door de aandelenmarkten. Maar gezondheidszorg is een relatief veilige haven in deze roerige tijden. Dankzij de demografische trends en de vooruitgang in de medische wetenschap biedt de zorgsector een bovengemiddelde groei. De sector is tevens minder gevoelig voor de economische cyclus. Dat is te danken aan de breedte en diversiteit binnen de sector.

Een voorbeeld van deze breedte is duidelijk te zien in ‘med tech’, een deelverzameling van de bredere zorgsector. De ‘med tech’ omvat een breed scala aan product- en servicebedrijven die de gezondheidszorgsector voorzien van alles, van verbanden en spuiten tot diagnostische apparatuur en beeldtechnologieën. Deze bedrijven leveren in totaal meer dan 500.000 producten en diensten aan de sector. Deze kleine subgroep biedt beleggers een reeks van bedrijven met zeer verschillende rendements- en groeiprofielen.

Gezondheidszorg profiteert van drie groeifactoren :

 • Demografische ontwikkeling, met name de vergrijzing.
 • Efficiëntie. Het groeiende budget voor gezondheidszorg dwingt tot verandering en verbetering van de sector.
 • Technologie. Er is een continue stroom van nieuwe en ontwrichtende technologieën in de medische wetenschap en data. Deze leiden tot betere resultaten op een kosteneffectieve manier.

  Hoe presteert de sector in het huidige klimaat?

  Hoewel de algehele MSCI World Healthcare index veel beter heeft gepresteerd dan de markten in het algemeen, is er sprake van een divergentie in de prestaties. De belangrijkste impact van de Covid-19-beleidsmaatregelen is dat de meeste chirurgische ingrepen in ziekenhuizen zijn stopgezet en dat de meerderheid van niet-essentiële patiëntbezoeken aan artsen en tandartsen is geannuleerd. Als gevolg daarvan zijn de bedrijven die hieraan zijn blootgesteld - aanbieders (bijvoorbeeld ziekenhuisbedrijven) en hun leveranciers (zoals bedrijven voor medische apparatuur) - snel gedaald. De grote farmaceutische bedrijven zijn daarentegen relatief veilige havens geweest, aangezien de patiënten wereldwijd nog steeds hun medicijnen hebben gekregen.

  Is dit het juiste moment om in gezondheidszorg te beleggen?

  De uitbraak van Covid-19 heeft duidelijk aangetoond hoe belangrijk technologie is voor de gezondheidszorg. Met name ‘telehealth’, dat betrekking heeft op de distributie van diensten in de gezondheidszorg via elektronische apparatuur zoals mobiele telefoons en laptops, biedt aanzienlijke groeimogelijkheden.

  De patiënten ervaren nu het voordeel en het gemak van online-consultatie met artsen. En de zorgverleners realiseren zich ook de voordelen, aangezien zij het inkomensverlies als gevolg van geannuleerde persoonlijke consultaties vervangen door virtuele consultaties. De snelheid waarmee het virus zich wereldwijd verspreidt, maakt ook duidelijk dat er een behoefte is aan nieuwe benaderingen van vaccin-/geneeskundige behandelingen om dergelijke nieuwe ziekten te bestrijden.

  Volgens Bowler is dit een uitdagende tijd om te beleggen in de gezondheidszorg. We staan aan het begin van een transformatie in kennis en technologie. De medische technologie draagt bij aan een betere diagnostiek, productontwikkeling en effectievere persoonlijke behandeling. Volgens hem zal er meer innovatie en vooruitgang zijn in de sector.

  Hoewel deze veranderingen al enige tijd aan de gang zijn, bevinden we ons nu op een kantelpunt waar echte innovatie en vooruitgang in de hele sector zal worden ervaren. Dit zal het rendement van de bedrijven in de voorhoede van de innovatie stimuleren. Dit is al terug te zien in een aantal nieuwe, innovatieve geneesmiddelen op het gebied van bijvoorbeeld oncologie en gentherapie die op het punt staan om gecommercialiseerd te worden.