Euler Hermes verwacht daling van 30% voor Europeese automobielsector in 2020

In Europa stortten de registraties van nieuwe auto's en het business-klimaat in april in. De trends gebaseerde indicatoren van Alphabet tonen nu een hernieuwde interesse in auto's, maar dat zal niet voldoende zijn om het herstel van auto-aankopen vóór het derde kwartaal van 2020 aanzienlijk te stimuleren – met uitzondering van Duitsland.

Een historische daling van het aantal nieuwe auto-registraties

Als gevolg van de lockdown in Europa, die geleid heeft tot enorme mobiliteitsbeperkingen en de sluiting van autodealers, showrooms en registratiebureaus, kenden de Europese automarkten ongekende dalingen in april: -90% voor België vergeleken met april 2019.

Duitsland : -61%
Frankrijk : -89%
Spanje : -97%
VK : -97%
Italië : -98%

Eind april bedroeg ​​de daling van de automarkt in de eerste 4 maanden van het jaar in vergelijking met dezelfde periode van 2019 -37% in België.

Duitsland : -31%
VK : -43%
Frankrijk : -48%
Spanje : -49%
Italië : -51%

Voor de top vijf markten, die goed zijn voor 75% van de EU-markt, bereikte de daling in april -84%, wat de YTD opdreef tot -42%, wat overeenkomt met een aanzienlijke daling van -1,6 miljoen nieuwe auto's.

Hoogfrequente signalen duiden op een hernieuwde interesse van de huishoudens voor auto's, maar deze lijkt nog niet sterk genoeg om snel om te zetten in auto-aankopen, behalve in Duitsland. We onderzoeken de frequentie van internetzoekopdrachten voor "een auto kopen" en "autoprijs" als een indicatie van de belangstelling van huishoudens voor auto's, en in het bijzonder hun bereidheid om een ​​auto kort te kopen termijn. Er zit gemiddeld een vertraging van drie tot vier maanden tussen de hernieuwde interesse in auto's op internet en het hervatten van nieuwe auto-registraties.

Autoverkopen2020

Met uitzondering van Duitsland is de belangstelling voor nieuwe auto's nog niet terug op het niveau van voor de crisis.

Conclusie:

Het herstel van de autoproductie zal bijdragen aan het economische herstel, maar zal geleidelijk en onvoldoende zijn om de vraag volledig te stimuleren. Bij gebrek aan specifieke maatregelen om de vraag op de een of andere manier te stimuleren (subsidies, fiscale stimuleringsmaatregelen, enz.) – met name ten gunste van emissiearme voertuigen – verwacht Euler Hermes dat de Europese markt met +/- 30% zal dalen in 2020. Dat zou de slechtste prestatie van de sector zijn sinds het begin van de statistieken in 1999, met 12 miljoen verkochte eenheden in 2020, een daling van 6 miljoen eenheden vergeleken met tot 2019.