Over corona en de luchtvaartsector

"Covid-19 werkt als een versneller. Bedrijven en sectoren die al eerder problemen hadden, zijn nu nog kwetsbaarder - omdat het bedrijfsmodel veel geld nodig heeft, omdat de bedrijven kreunen onder hoge pensioenlasten en omdat ze, niet in de laatste plaats precies daardoor, zwaar in de schulden zitten. Dat geldt ook voor de luchtvaartmaatschappijen. De mate waarin zij zullen herstellen van de corona-effecten is helaas moeilijk te voorspellen."

"Naar onze mening moeten beleggers zich eerder richten op bedrijven die een bewezen bedrijfsmodel hebben, robuust groeien, een zuiver gefinancierde balans hebben, wereldwijd gepositioneerd zijn en een eersteklas management hebben. Bedrijven die zelfs grote crises grotendeels ongedeerd kunnen overleven en er sterker uit komen. In de komende maanden zal Covid-19 nog duidelijker laten zien welke bedrijfsmodellen robuust zijn - en welke niet."

"De lage weerstand van veel activa die voorheen als veilig werden beschouwd, zal duidelijk worden in de nasleep van de Coronavirus-crisis. Staatsobligaties, bankdeposito's en spaarrekeningen zullen langzaam maar zeker hun koopkracht verliezen in het tijdperk van financiële repressie dat voor ons ligt. Het zou daarom rampzalig zijn als beleggers de huidige crisis als reden zouden nemen om voorgoed uit beleggingen in reële activa, zoals aandelen, te stappen en zich zonder bescherming bloot te stellen aan het inflatievirus. Een combinatie van intelligente diversificatie en hoogwaardige activa is de meest veelbelovende strategie voor de lange termijn."