Schroders: Beleggers prefereren bedrijfsobligaties door aantrekkelijke inkomensmogelijkheden

De inkomenskansen die zich aandienen op de wereldwijde creditmarkten zijn de afgelopen weken aanzienlijk toegenomen. De creditspreads zijn historisch hoog en bieden rendementen die noch op de aandelenmarkt, noch op de markt voor staatsobligaties kunnen worden geëvenaard. In het verleden waren deze niveaus de voorbode van aantrekkelijke rendementen. Maar Patrick Vogel, Head of Credit Europe bij Schroders denkt dat beleggers waarschijnlijk maar een relatief korte tijd de kans hebben om te profiteren van deze dislocaties in de markt.

Zoektocht naar rendement verschuift richting credit

Het zoeken van inkomen is een uitdaging voor beleggers. Het rendement op staatsobligaties blijft waarschijnlijk nog lang laag, gezien de enorme stimulering. Dividenduitkeringen worden geschrapt. Aandelen- en staatsobligatierendementen blijven ver achter bij de creditmarkten. Niet vreemd dat de aandacht van beleggers meer richting bedrijfsobligaties verschuift.

Creditmarkten

Schroders ziet met name op de creditmarkten kansen gloren vanwege de historisch hoge spreads van bedrijfsobligaties. Dat onderstreept de aantrekkelijkheid van creditrendement ten opzichte van andere markten. De hogere creditspread weerspiegelt het hogere rendement ten opzichte van vergelijkbare staatsobligaties. Een hogere spread impliceert betere waardering.

De spread is de afgelopen zes weken scherp gestegen. Het geeft aan dat de markten een zware recessie inprijzen. Maar deze niveaus zijn onhoudbaar op den duur. Op korte termijn verwacht Schroders nog meer stress, maar de verwachting is dat deze spreads hooguit twee maanden aanhouden voordat ze terugkeren naar normaal niveau. Dat kan snel gaan, het is vaak een gevolg van kentering in het sentiment. Naast het inkomenspotentieel is er ook de kans op prijsstijging. Obligatieprijzen stijgen immers als de obligatierente en spreads dalen.

Creditspreads

Uitgaande van de huidige spread op US dollar investment grade (IG)-obligaties, die als een lager risico en een hogere kwaliteit worden beschouwd, van 200 basispunten (bps), bedraagt het overrendement op staatsobligaties gemiddeld ongeveer 9% op jaarbasis over drie jaar. Voor US dollar high yield (HY) is de huidige spread van 700-800 bps en bedraagt het overrendement 18% over drie jaar, en 30% over vijf jaar.

Wanbetalingsrisico blijft beperkt

Ondanks deze aantrekkelijke rendementen doemt ook het risico op wanbetaling op. Dat is een reëel risico. Maar Schroders is ervan overtuigd dat de markt hierin overdrijft. Het historische gemiddelde vijfjaarlijkse wanbetalingspercentage voor wereldwijde IG is 0,9%; op basis van het huidige niveau van de spreads heeft de Amerikaanse IG nu een impliciete wanbetalingspercentage van 8,7%. Voor de HY-markt bedraagt het historische gemiddelde wanbetalingspercentage 14,6%, vergeleken met de huidige impliciete 37%.

Winnaars van de Covid-19 crisis

De pandemie kost naar verwachting het wereldwijde BBP 3% aan groei. Maar deze crisis zal ook winnaars opleveren. Schroders denkt daarbij aan bepaalde retailers en dienstverleners in telecommunicatie. Bij nutsbedrijven zullen de omzetten stabiel blijven. Andere sectoren zijn juist extra getroffen, met name in de recreatie-, reis-, luchtvaart- en transportsector. Zij zullen moeten aankloppen bij centrale banken, overheden en financiële markten, als de liquide middelen opraken. Diverse kwalitatief hoogstaande bedrijven hebben al obligaties uitgegeven tegen aantrekkelijke rendementen. Schroders verwacht echter dat deze aantrekkelijke kansen op de wereldwijde obligatiemarkten zich maar enkele weken voordoen.