Schroders: Economie in het slop maar markten pieken - hoe kan dat?

Tientallen miljoenen Amerikanen verliezen hun baan. Maar de aandelenmarkten hebben de beste aprilmaand sinds 1987 achter de rug. Wat is er aan de hand, vraagt Sean Markowicz, strateeg bij Schroders, zich af. Vanwaar deze discrepantie tussen economie en markten?

Seanmarkowitz
Sean Markowicz
De afgelopen acht weken hebben 36 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Het Amerikaanse BBP is in het eerste kwartaal 4,8% gekrompen. De Amerikaanse aandelenmarkten hebben in april een stijging van 13,2% gerealiseerd. Waar komt die tegengestelde beweging vandaan?

Volgens Markowicz is er heel wat bewijs dat de relatie tussen aandelenrendement en economische groei zwak is. Beleggers moeten niet denken dat beide gelijkmatig bewegen. Daar is een aantal redenen voor.

Amerikaanseaandelen

Markten kijken vooruit

De belangrijkste verklaring is dat markten vooruitkijken en economische data altijd achteruit. De marktwaarde is eigenlijk een weerslag van de waardering van toekomstige winsten. Het weerspiegelt dus de huidige economische omstandigheden, maar ook die in de toekomst. Economische data vertellen alleen maar wat er in het verleden is gebeurd.

Nieuws dat de winstverwachtingen van bedrijven raakt, kan de markt al in beweging zetten voordat dit in de resultaten van het bedrijf zichtbaar wordt. Amerikaanse aandelen zijn in het eerste kwartaal 24% gekelderd, in april was er veel slecht nieuws ingeprijsd. Tegelijkertijd beseft de markt dat de huidige moeilijke omstandigheden niet altijd blijven bestaan. Omdat ze alle toekomstige inkomsten van een bedrijf weerspiegelen, geven de aandelenkoersen zowel de negatieve vooruitzichten op korte termijn als een later herstel weer, zelfs als de vorm van dat herstel voor discussie vatbaar is.

Ongekende stimulering

Daarnaast is er momenteel sprake van een extra drijfveer voor de markten, die tot een nog grotere ontkoppeling tussen de markt en de economie heeft geleid. Dat zijn de enorme stimuleringsmaatregelen die genomen worden door centrale banken en overheden. Deze ongeëvenaarde maatregelen hebben de aandelenkoersen hoger gestuwd, omdat er voldoende liquiditeit in de markt is en leenkosten dalen. Lagere rentetarieven zijn ook positief voor de markten, omdat ze de contante waarde van toekomstige winsten die aan de aandeelhouders toekomen, verhogen. Wanneer dit gebeurt, hebben aandelenkoersen de neiging om in waarde te stijgen.

Indices vertegenwoordigen niet de economie

Markowicz wijst nog op een ander aspect. De aandelenmarkten vertegenwoordigen niet de reële economie. Enkele grote techbedrijven presteren beter dan de brede markt en deze techbedrijven maken 20% van de S&P500 uit, maar hun inkomen vertegenwoordigt slechts 4% van het BBP. De index weegt bedrijven naar hun marktkapitalisatie. Kleine bedrijven wegen minder zwaar in de index, maar zijn wel goed voor 44% van het BBP. Daarnaast lijdt het MKB meer onder de lockdown, dan grote bedrijven met ruime kapitaalbuffers.

Meer correcties zijn mogelijk

De recente ontwikkelingen van de aandelenkoersen en de economische nieuwsstroom lijken misschien tegenstrijdig, maar dat is niet het geval. De toekomstgerichte aard van de aandelenmarkten betekent dat de markt veel van het slechte nieuws al heeft ingeprijsd toen de markten in het eerste kwartaal van 2020 kelderden. Aandelenkoersen kijken ook op korte termijn naar hoe de vooruitzichten van het bedrijf op de lange termijn zich zullen ontwikkelen, ook al is dat op dit moment moeilijker in te schatten dan voorheen.

Bovenstaande betekent niet dat het gevaar geweken is. De stortvloed aan liquiditeit kan onvoldoende zijn om bedrijven voor omvallen te behoeden, of consumenten aan het spenderen te krijgen. Omzetten blijven voorlopig onder druk staan. Hele sectoren worden door de crisis geraakt. Veel bedrijven zullen waarschijnlijk moeite hebben om hun schulden af te lossen, waardoor het risico op een golf van wanbetalingen en faillissementen toeneemt.

Nieuwe marktcorrecties zijn mogelijk als het slechter gaat dan voorzien. In het verleden waren er gemiddeld drie ‘valse' oplevingen tijdens belangrijke correcties. Verder moeten beleggers niet uit het oog verliezen, dat de markten wel gestegen zijn, maar dat dit niet geldt voor alle sectoren. Er zijn duidelijke winnaars en verliezers zichtbaar en die trend kan aanhouden. Beleggers moeten hoe dan ook alert blijven.