Overzicht corona investmentnieuws: Europees steunfonds biedt lichtend baken

Terwijl de rust op financiële markten wat lijkt hersteld, zijn de sombere luchten boven economieën wereldwijd nog verre van geklaard. De oprichting van een Europees herstelfonds voor door Covid-19 getroffen regio’s biedt een lichtend baken van hoop.

Dit stelt althans hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group. In zijn wekelijkse column op de website van vermogensbeheerder AXA Investment Managers wijst hij erop dat de Europese Unie niet veel kan doen aan de spanningen tussen de Verenigde Staten en China, maar met dit initiatief wel de eigen interne stress kan verlichten. Hij ziet dit als stap richting ‘fiscale solidariteit’, zonder financiële ‘federalisering’.

Moëc gaat ervan uit dat de Europese Commissie het Frans-Duitse voorstel volgt om een fonds ter grootte van €500 miljard op te zetten voor de getroffen regio’s. Hij verwacht dat EU-landen gevraagd wordt naar economische draagkracht bij te dragen, zoals ze ook bijdragen aan het EU-budget. Zwaar getroffen landen als Italië en Spanje worden de grootste ontvangers, terwijl Duitsland en Nederland het meeste bijdragen.

Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Zweden hebben een alternatief voor het Frans-Duitse plan neergelegd, waarin ze vasthouden aan het verstekken van leningen in plaats van het geven van subsidies. Moëc denkt dat ze overgehaald kunnen worden met kortingen op hun andere EU-afdrachten. Met deze verrekening en de nadruk op groene ontwikkeling in het Frans-Duitse voorstel, moeten evenwel ook Oost-Europese landen nog instemmen.

Hoofdeconoom Philippe Waechter van Ostrum Asset Management, onderdeel van Natixis Investment Managers stelt in een blog-commentaar dat de Europese Commissie met de keuze, die woensdag bekend wordt gemaakt, ‘de Europese ontwikkeling vorm zal geven voor de jaren die komen gaan’.

Waechter uit kritiek op de ‘vrekkige vier’ die vasthouden aan leningen met voorwaarden in plaats van subsidies. Kleine landen hebben volgens hem makkelijk praten. In plaats daarvan zouden ze zich nu eens moeten committeren. Hij haalt ook woorden van Wolfgang Schäuble aan, die als Duitse minister in de tijd van de Zuid-Europese schuldencrisis gold als hardliner, dat in deze gezondheidscrisis solidariteit moet prevaleren boven begrotingsdiscipline. Ook economen en beleggingsstrategen van vermogensbeheerder Amundi stellen in een marktcommentaar dat dit een belangrijke stap kan betekenen richting intensievere Europese samenwerking. Hierin wijzen ze tevens op de positieve reactie op de financiële markten. Het Frans-Duitse voorstel leidde direct tot lagere spreads, met name voor Italië. Omdat het voorstel positief uitpakt voor Italiaanse obligaties, is Amundi positief over deze beleggingscategorie. ‘Rentes op Italiaanse obligaties zijn bovendien aantrekkelijker dan die van de schulden van andere perifere landen of van bedrijfsobligaties’, schrijven de specialisten. Dit neemt niet weg dat hernieuwde handelsspanningen tussen de VS en China een risico blijven voor de beurzen, stelt hoofd wereldwijde beleggingsstrategie Kristina Hooper in een blogpost op de site van de Amerikaanse vermogensbeheerder Invesco.

Na de eerste schrik herstelden aandelenkoersen zich, volgens Hooper vooral door de reactie van de Federal Reserve, die uitgebreide maatregelen nam om de economie te ondersteunen. Echter, een nieuwe importtarievenoorlog tussen beide landen schudden aandelenmarkten niet zomaar van zich af. ‘Vooral niet in het midden van deze pandemie’, stelt de Invesco-strateeg.

Nu de verkiezingen van november dichterbij komen, komt president Trump in een lastig parket. Hij moet balanceren tussen enerzijds het beschuldigen van China van de verspreiding van de pandemie, maar hij probeert anderzijds meer economische tegenwind te vermijden te midden van de enorme daling van de economische activiteit en de stijging van de werkloosheid.

Het tweeslachtige beleid en de opkomst van China kan de status van de Amerikaanse dollar als toonaangevende reservevaluta schaden, stelt hoofd vastrentende waarden Paul Brain van Newton Investment Management in een blog. En dat volgens hem geen slechte zaak, het zou het wereldwijde economische herstel zelfs kunnen helpen.

De fondsmanager van het Britse onderdeel van BNY Mellon Investment Management wijst op het feit dat veel opkomende markten in dollars hebben geleend om de gevolgen van de Covid-19 crisis op te vangen. Deze landen hebben typisch een binnenlands spaartekort en zijn daarom aangewezen op de internationale kapitaalmarkten, waar de dollar nog oppermachtig is.

‘In de loop van de tijd zien we een mogelijke beweging richting een multipolair systeem van reservevaluta’, aldus Brian. Hij wijst op het groeiend aantal centrale banken dat Chinese renminbi aanhoudt en dollarreserves afbouwt. ‘Blijvende dollarsterkte zal naar verwachting de rest van de wereld hinderen’, stelt de Newton-obligatiemanager. ‘Of de dollar daalt, of we kunnen meer wanbetalingen in opkomende markten verwachten.’