Euler Hermes: Belgische exportverliezen zouden in 2020 meer dan 100 miljard dollar kunnen bedragen

De Covid-19-crisis heeft een enorme impact op de wereldhandel en de export.

Volgens de laatste studie van de wereldleider in kredietverzekeringen, Euler Hermes, zal de export van goederen en diensten door Belgische bedrijven in 2020 sterk dalen. Volgens de laatste schattingen van de economen van Euler Hermes zou de daling in absolute termen kunnen oplopen tot -101 miljard dollar (92 miljard euro) ten opzichte van 2019. Dit zou neerkomen op een historische daling. Ook de verhouding tussen de uitvoer en het bbp zal drastisch dalen (dit zal naar verwachting ook het geval zijn in o.a. het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Rusland).

Wereldwijd staat België op de 12e plaats wat betreft de verwachte exportverliezen, achter Italië (-101 miljard dollar) en voor Frankrijk (-98 miljard).

De grootste verliezen in de buitenlandse handel worden verwacht in de belangrijkste exportlanden: China (-275 miljard dollar), de Verenigde Staten (-246 miljard), Duitsland (-239 miljard), het Verenigd Koninkrijk (-167 miljard), Rusland (-160 miljard), Japan (-159 miljard) en Nederland (-147 miljard).

Exportcovid

Wat betreft de sectoren die wereldwijd het meest te lijden hebben onder verliezen in de goederenuitvoer, identificeerde Euler Hermes de energiesector (verliezen van -733 miljard dollar), gevolgd door de metaalsector (-420 miljard dollar) en de automobielsector (-270 miljard dollar). Daarentegen zullen de sectoren Software AG & IT (+51 miljard) en farmaceutische producten (+27 miljard) als enige sectoren met een stijging van de export zien.

Europesesectoren

De economen van Euler Hermes waarschuwen dat verschillende factoren het economisch herstel in de tweede helft van 2020 kunnen vertragen en de toeleveringsketens kunnen verstoren:

  • protectionistische maatregelen op korte termijn voor de verkoop en uitvoer van medische goederen;
  • heropleving van de retoriek van het economische en politieke patriottisme.